Najave

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković i član Odbora za vanjsku politiku Davor Ivo Stier sudjeluju na sastanku predstavnika odbora nadležnih za europske i vanjske poslove nacionalnih parlamenata država članica Europske unije u okviru platforme „United4Moldova"

Kišinjev, Moldavija