Najave

Voditeljica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Marijana Balić sudjeluje na sastanku proširenog Stalnog odbora PSVE-a

videokonferencija

Predsjednica Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić, predsjednik Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek i predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove EU-a Marko Pavić sudjeluju na Međuparlamentarnoj konferenciji o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji koja se održava u okviru parlamentarne dimenzije njemačkog predsjedanja Vijećem EU-a

Berlin, videokonferencija