Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 42. sjednici, održanoj 12. listopada 2022., raspravio je Prijedlog nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine (dalje u tekstu: Prijedlog nacionalnog programa), koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. srpnja 2022.

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je Prijedlog nacionalnog programa razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. 
     
Uvodno je predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova, istaknula da je Republika Hrvatska preuzela obvezu da do 1. ožujka 2026. razminira cjelokupno područje Republike Hrvatske.

Slijedom toga Prijedlog nacionalnog programa sadrži sljedeće ciljeve: u potpunosti, najkasnije do 1. ožujka 2026. godine ukloniti minsku opasnost s područja RH, održavati i unaprjeđivati obilježenost cjelokupnog minski sumnjivog područja (MSP) oznakama koje ukazuju na minsku opasnost, informirati i provoditi programe edukacije cjelokupnog stanovništva koje živi i/ili radi u okruženju MSP-a ili gravitira istom o opasnostima od minskih eksplozivnih sredstava (MES), neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i njihovih dijelova, nastaviti s pružanjem skrbi i rehabilitacije, uključujući psiho-socijalnu rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svim osobama stradalim od mina i eksplozivnih ostataka rata (EOR), poticati izvoz hrvatskih vještina, znanja, iskustva i opreme koja se koristi u protuminskom djelovanju. 

Nastavno je istaknula da se tijekom 2022. godine planira „očistiti“ područje Požeško-slavonske županije, u 2023. godini područje Osječko-baranjske i Šibensko-kninske županije, u 2024. godini područje Karlovačke i Splitsko-dalmatinske županije te u 2025. godini područje Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije.

U raspravi je pozdravljeno donošenje nacionalnog programa i rok za okončanje procesa razminiranja.

S obzirom na kapacitete za razminiranje i tehnički izvid (bez kapaciteta MORH-a) koji mogu smanjiti MSP na godišnjoj razini od 45,9 km2, postavljeno je pitanje hoće li ostatak MSP-a biti isključen putem provođenja općeg izvida ili na neki drugi način. Naime, MSP je 01.01.2022. godine iznosio 233,9 km2, i tempom od 45,9 km2  ciljevi ne bi bili izvršeni do krajnjeg roka.
Predstavnica predlagatelja je istaknula da je cilj s postojećim kapacitetima ovlaštenih pravnih osoba za razminiranje (koji bi se u tom broju zadržali do 2026. godine) izvršiti sve zadaće. Trenutno se MSP kroz rad ovlaštenih pravnih osoba smanjuje za 42-46 km2 godišnje. Plan je imati takvu realizaciju i u budućim godinama te uz opći i tehnički izvid djelatnika MUP-a isključiti iz MSP-a još do 10 km2 godišnje. 
U 2022. godini planira se MSP „spustiti“ na 150 km2 te bi slijedom toga u 2023., 2024. i 2025. godini ostalo isključiti iz MSP-a po 50 km2 godišnje.
Vezano za navedenu cijenu razminiranja po metru kvadratnom koja ne prati inflacijska kretanja, istaknuto je da u vrijeme pripreme Prijedloga nacionalnog programa nije bilo ovakvih inflacijskih kretanja, i ovakvog političkog i gospodarskog momenta te je cijena bila realna. Praksa je već pokazala rast cijena od cca 10% te će slijedom toga doći i do izmjene u državnom proračunu za tu stavku kako bi se osigurala dostatna sredstva.

Nakon rasprave, većinom glasova, s 5 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“, Odbor predlaže  Hrvatskome saboru da donese


NACIONALNI PROGRAM PROTUMINSKOG DJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2026. GODINE.


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Siniša Hajdaš Dončić