Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije s rasprave o Izvješću o učincima provedbe Zakona o otocima u 2020. godini - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 16. sjednici održanoj 04. listopada 2021. godine Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2020. godini koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu sa člankom 46. Zakona o otocima, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. rujna 2021. godine.
Odbor je o predmetnom izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
    
Predstavnica predlagatelja predstavila je ukupna ulaganja državnog i javnog sektora u razvoj otoka u 2020. koja iznose 3.826.015.486,79 kuna, a podijeljena su na bespovratna sredstva u iznosu od 3.501.742.360,22 kuna koja čine 92% ukupnih ulaganja u otoke i na kreditna sredstva koja iznose 324.273.126,57 kuna odnosno 8% ukupnih ulaganja. U odnosu na 2019. zabilježeno je povećanje ulaganja bespovratnih sredstava od 35%. Kreditna sredstva odnose se na sredstva Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Usporedbom podataka o ukupnom iznosu ulaganja u razvoj hrvatskih otoka kroz godine vidljivo je da se iznos ulaganja svake godine povećava u odnosu na prethodnu za promatrano razdoblje, s tim da je najveći porast zabilježen u 2019. godini u kojoj je ulaganje u otoke u odnosu na 2018. godinu poraslo za 43%, dok se kreditiranje smanjuje kroz godine. U daljnjoj raspravi predstavljena su ulaganja kroz sve izvore financiranja: bespovratna sredstva državnog proračuna Republike Hrvatske i sredstva Europskih strukturnih i investicijskih fondova plasiranih putem ministarstava, državnih javnih institucija i trgovačkih društava, te kroz bespovratna sredstva proračuna jedinica regionalne (područne) i lokalne samouprave.
Zaključno, predstavnica predlagatelja istaknula je da i ovo izvješće pokazuje da Republika Hrvatska otočno područje, otočno stanovništvo i život na otocima prepoznaje kao područje od posebnog državnog interesa i kao područje od velikih prirodnih, gospodarskih i turističkih potencijala. Izrada ovog Izvješća kao dokumenta koji na jednom mjestu objedinjuje sva ulaganja u otoke tijela državnog i javnog sektora iznimno je važno i kao takvo može značajno doprinijeti većoj i učinkovitijoj koordinaciji svih dionika otočnog razvoja za bolji nadzor nad upravljanjem otočnom razvojnom politikom.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je jednoglasno (8  glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak:

Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2020. godini


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Marka Pavića, predsjednika Odbora. 
              
                                                                                         

  PREDSJEDNIK ODBORA 

            mr. sc. Marko Pavić