Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu s rasprave o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora na 32. sjednici održanoj 05. veljače 2015. godine, raspravio je Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je  predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 3. studenoga 2014. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano radno tijelo.  
Predstavnik   predlagatelja iznio je da je revizijom učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 86 od ukupno 92 trgovačka društva utvrđene su nepravilnosti i propusti vezani uz mjerenje poslovnih rezultata. Sedam trgovačkih društava nije izradilo godišnje izvješće o radu i nije izvijestilo osnivače o postignutim rezultatima poslovanja. U postupcima javne nabave kod svih deset društava obuhvaćenih revizijom utvrđene su nepravilnosti u području upravljanja postupcima javne nabave.

U raspravi članova Odbora, postavljeno je pitanje postotka otklanjanja nepravilnosti koje su utvrđenje u prošloj reviziji  trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također je upozoreno da se jedinice lokalne samouprave susreću s nedostatkom sredstava zbog primjene Zakona o dohotku. 

Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Krešimir Bubalo, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Krešimir Bubalo