4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području koje se odnosi na:
- pitanja ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- osnivanje, ukidanje, spajanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te funkcioniranje predstavničkih i drugih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- pravni položaj zaposlenih u upravnim tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 

Članstvo

Imenovani članovi

Greta Augustinović-Pavičić, Grad Zagreb
Jadranka Nikolov, Grad Osijek
Veljan Radojković, Grad Split
Ksenija Linić, Grad Rijeka
Ivica Mataija, iz reda jedinica područne (regionalne) samouprave
Dragutin Lesar, iz reda jedinica područne (regionalne) samouprave
Mato Golubičić, iz reda jedinica lokalne samouprave
Šime Zubčić, iz reda jedinica lokalne samouprave
dr. sc. Inge Perko Šeparović, iz reda uglednih pravnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti