2020. godina

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Usluga najma, isporuke i instaliranja fotokopirnih aparata za potrebe Hrvatskoga sabora (prosinac 2020.)

Dopuna Poziva na dostavu informativne (konačne) ponude - Potpuna rekonstrukcija fotelja u Sabornici (lipanj 2020.)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Potpuna rekonstrukcija fotelja u Sabornici (lipanj 2020.)

Poziv na dostavu informativne ponude - Usluga šivanja radnih uniformi po mjeri za potrebe službenika Hrvatskoga sabora (svibanj 2020.)