2017. godina

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude za nabavu usluge najma i isporuke fotokopirnih aparata za potrebe Hrvatskoga sabora (prosinac 2017.)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Nadogradnja postojećeg uređaja za pohranu podataka HP 3PAR 7200 instaliranog na lokaciji korisnika za potrebe Hrvatskoga sabora (studeni 2017.)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Nabava stolarskih radova zamjene vrata za potrebe Hrvatskoga sabora (lipanj 2017.)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Nabava stolarskih radova zamjene prozora za potrebe Hrvatskoga sabora (lipanj 2017.)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Nabava soboslikarskih i ličilačkih radova za potrebe Hrvatskoga sabora (lipanj 2017.)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Nabava parketarskih radova za potrebe Hrvatskoga sabora (lipanj 2017.)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Nabava elektroinstalaterskih radova za potrebe Hrvatskoga sabora (lipanj 2017.)

Poziv na dostavu informativne ponude za nabavu osobnih računala i monitora za potrebe Hrvatskoga sabora (12. lipnja 2017.)

Poziv na dostavu informativne ponude usluga postavljanja zaštitne mreže protiv slijetanja ptica za potrebe Hrvatskoga sabora (svibanj 2017.)

Poziv na dostavu ponude za nabavu licenci za antispam uređaje (Cisco IronPort) za potrebe Hrvatskoga sabora (8. svibnja 2017.)

Poziv na dostavu informativne ponude usluga šivanja radnih uniformi po mjeri za potrebe Straže i Stručne službe Hrvatskoga sabora (ožujak 2017.)

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge praćenja medija i obrade medijskih objava za potrebe Hrvatskoga sabora za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017. (23. ožujka 2017.)