U Saboru održana tematska sjednica o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Zagreb - U povodu obilježavanja 8. ožujka - Međunarodnog dana žena Odbor za ravnopravnost spolova u suradnji sa Ženskom mrežom Hrvatske, Centrom za žene žrtve rata ROSA te Autonomnom ženskom kućom Zagreb održao je tematsku sjednicu na kojoj se raspravljalo o temi: „Važnost ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“.

Predsjednik Odbora za ravnopravnost spolova Ivan Vilibor Sinčić podsjetio je na dugotrajnu borbu žena za ravnopravnost, istaknuvši kako je sutrašnji Međunarodni dan žena nastao kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. –Ovaj dan mora nas podsjetiti da sva današnja prava ženama nisu poklonjena, nego su se za rezultat ravnopravnosti u svim životnim aspektima žene morale izboriti, a borba za prava bila je dugotrajna i teška, kazao je Sinčić.

Posebna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama Dubravka Šimonović pojasnila je kako je došlo do nastanka Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istambulska konvencija) te koja je njezina osnovna svrha. Kao posebno važno istaknula je kako će se Konvencija primjenjivati na sve oblike nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u obitelji koje nerazmjerno pogađa žene. Također je naglasila kako se po prvi put definira nasilje nad ženama i nasilje u obitelji, rod i rodno utemeljeno nasilje nad ženama te žrtva. Dokument uspostavlja niz standarda koji uključuju zaštitu žrtava nasilja, dostupnosti centara za pomoć, telefonsku liniju za pomoć te jamči kazneni progon počinitelja svih oblika nasilja. Od 2014. kada je stupila na snagu Konvenciju su ratificirale 22 zemlje od čega 14 zemalja Europske unije, a 22 zemlje su potpisale istu, uključujući i Hrvatsku, kazala Šimonović te pozvala na što skoriju ratifikaciju Konvencije.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i izaslanica predsjednika Vlade RH Nada Murganić podržala je ratifikaciju Konvencije te naglasila kako je nasilno ponašanje jedan od najozbiljnijih i sveprisutnih problema u društvu koji je dio naše svakodnevice. -U zadnjem kvartalu ove godine u proceduru bi mogao biti upućen Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, dodala je Murganić.

Upozorivši na lošu provedbu zakona koji štite žene od muškog nasilja, koordinatorica Autonomne ženske kuće Zagreb Neva Tolle kazala je kako se u 90 posto slučajeva smatra kako nasilnika treba prekršajno sankcionirati te dodala kako nikako ne smijemo zaboraviti da je za nasilje kriv počinitelj, a ne žrtva.

Odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić iznijela je kratak pregled primjera iz prakse u različitim područjima prava, a vezano uz zaštitu ljudskih prava žena, istaknuvši primjere zlouporabe zakonskih propisa. –Ratifikacija Konvencije je bitna kako bi se unaprijedio sustav zaštite za one kojima je zaštita potrebna, zaključila je.

Nakon izlaganja uvodničarki uslijedila je rasprava o pojedinim aspektima Konvencije, te njezinim učincima. 

Uz članove Odbora i ostale zastupnike i zastupnice, na sjednici su sudjelovali i predsjednici županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, predstavnici nadležnih državnih tijela te udruga koje se bave zaštitom ženskih ljudskih prava.

Autor: Služba za medije