Silvano Hrelja sudjelovao na međuparlamentarnom sastanku o problemu nezaposlenosti

Bruxelles - Predsjednik saborskog Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Silvano Hrelja sudjelovao je na međuparlamentarnom sastanku „Rješavanje problema nezaposlenosti i socijalne posljedice krize“. 

Na sastanku su se okupili zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata država članica Europske unije radi razmjene mišljenja o mjerama za rješavanje problema nezaposlenosti u Europi te o socijalnim posljedicama krize. 

Tijekom sastanka zastupnici su raspravljali i o jačanju socijalne dimenzije Ekonomske i monetarne unije (EMU), zapošljavanju i socijalnim aspektima Godišnjeg pregleda rasta, uključujući i provedbu “Jamstva za mlade“, te o reformama mirovinskog sustava u državama članicama i ulozi Europskog socijalnog fonda u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju.
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove