Saborsko izaslanstvo sudjelovalo na 145. zasjedanju Interparlamentarne unije

Kigali (Ruanda) - Članovi saborskog izaslanstva zastupnici Ivan Ćelić, Natalilja Martinčević i Urša Raukar Gamulin sudjelovali su na 145. redovnoj skupštini Interparlamentarne unije koja se održava od 11. do 15. listopada 2022. godine.

Na konferenciji sudjeluje preko 1200 sudionika, od toga oko 60 predsjednika i potpredsjednika parlamenta te brojni promatrači iz nekoliko međunarodnih organizacija. Tema glavne rasprave je „Rodna ravnopravnost i rodno osjetljivi parlamenti kao pokretači promjena za otporniji i miroljubiviji svijet“ (Gender equality and gender-sensitive parliaments as drivers of change for a more resilient and peaceful world)

Domaćin i suorganizator 145. skupštine je ruandski parlament koji je među vodećima po broju žena zastupnica u svijetu te je dostigao čak 61 posto zastupljenosti žena u parlamentu.

Ivan Ćelić je, sudjelujući u glavnoj raspravi, iznio hrvatska iskustva u vezi s rodnom ravnopravnošću, posebno u svijetlu Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji gdje je hrvatska Vlada zauzela proaktivan stav u vezi s ovim pitanjem, s naglaskom na edukaciju. Zastupnik Ćelić iznio je iskustva Hrvatskog sabora i Odbora za ravnopravnost spolova u vezi s pitanjima spolne jednakosti. 

Ivan Ćelić, koji je u proljeće ove godine izabran za punopravnog člana Savjetodavne skupine za zdravstvo, sudjelovao je u radu te Skupine koja je najvažnije tijelo Upravnog odbora IPU-a za pitanja zdravstva. Na dnevnom redu ovoga tijela  je bila tema kako provesti elemente iz Strategije IPU-a 2022.-2026. o zaštiti ranjivih i marginaliziranih skupina u društvima.

Zastupnice Natalija Martinčević i Urša Raukar Gamulin sudjelovale su u radu Foruma žena parlamentarki na kojem je jedna od tema bila i ona o parlamentima bez seksizma, zlostavljanja i nasilja prema ženama.

Članovi izaslanstva sudjelovali su svakodnevno i u radu geopolitičke Skupine 12+, u kojoj su zastupljene sve europske zemlje te Kanada, Australija, Izrael i Turska, a na kojoj se utvrđuju zajednički stavovi o pojedinim pitanjima.

Predzadnjeg dana rada Skupštine, hrvatsko se izaslanstvo sastalo i s predsjednikom Interparlamentarne unije Duarteom Pachecom, prilikom kojega su se osvrnuli na dosadašnji tijek rada Skupštine IPU-a te izrazili zadovoljstvo da će predsjednik IPU-a sudjelovati na Parlamentarnom summitu Međunarodne krimske platforme koji će se održati u Zagrebu 25. listopada. 

Skupština je raspravljala i o prijedlogu rezolucije o izvanrednoj temi koju je predložilo izaslanstvo Čilea i Skupine latinoameričkih i karipskih parlamenata pod nazivom: „Osuda invazije na Ukrajinu i kasnije aneksije teritorija u obrani teritorijalnog integriteta svih država“.