Mišel Jakšić sudjelovao na 8. sastanku Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola

Zagreb - Član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Mišel Jakšić sudjelovao je na videokonferencijskom 8. sastanku Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor (JPSG) Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) koji je organiziran 1. i 2. veljače 2021. u okviru parlamentarne dimenzije portugalskoga predsjedanja Vijećem Europske unije u Lisabonu. 

U uvodnom dijelu sastanka supredsjedatelji, voditelj izaslanstva Europskog parlamenta u JPSG-u Juan Fernando López Aguilar i voditeljica portugalskog izaslanstva u JPSG-u Isabel Oneto predstavili su JPSG-u ishod sastanka predsjedajuće Trojke i najavili dnevni red 8. sastanka JPSG-a. 

Najznačajniji dio sastanka, u odnosu na nadzornu ulogu JPSG-a, bilo je izlaganje izvršne direktorice Europola Catherine De Bolle o aktivnostima Agencije u razdoblju od rujna 2020. do siječnja 2021. Predstavljajući napredak u implementaciji Strategije Europola za razdoblje 2020+, De Bolle je istaknula da je u prosincu 2020. usvojena Strategija Europola za upravljanje informacijama te da je Jedinica za analitičku i stratešku koordinaciju započela s operativnim djelovanjem. Također, tijekom prosinca 2020. Europol je pokrenuo platformu za dekripciju podataka zakonito stečenih u kriminalističkim istragama.

Naglasila je da je Europol izradio više izvješća za potrebe država članica EU-a, od kojih je najznačajnije Izvješće o procijenjenim prijetnjama organiziranog internetskog kriminala (IOCTA) 2020., te Izvješće o kriminalu povezanom s COVID-19 krizom iz listopada 2020., dok će Izvješće o procijeni prijetnji teškog i organiziranog kriminala (SOCTA) biti objavljeno u ožujku 2021. Izvršna direktorica je uspješnost rada Europola predstavila na primjeru koordinirane policijske akcije provedene u studenom 2020., uz podršku Europola te sudjelovanje preko tisuću policijskih službenika iz EU, Brazila i Dubaija.

Akcija je provedena protiv članova visoko profesionalnog kriminalnog sindikata koji se bavi krijumčarenjem droga, a odgovoran je za godišnji uvoz najmanje 45 tona kokaina u glavne europske morske luke i dobit im prelazi 100 milijuna eura u polugodišnjem razdoblju. U akciji je uhićeno 45 osoba, oduzeto je 163 kuća 70 luksuznih vozila, 37 zrakoplova te nekoliko desetaka milijuna eura.

Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) Wojciech Wiewiórowski je, nastavno na izvješće koje je podnio na 7. sastanku JPSG-a, naglasio da je Europol prepoznao problematiku koja se odnosi na obradu velikih i složenih skupova podataka te u studenom 2020. izradio akcijski plan koji sadrži mjere za smanjenje rizika subjekata obrade podataka. Povodom ovog akcijskog plana, EDPS je u prosincu 2020. dostavio Europolu odgovor i ponudio daljnju razmjenu mišljenja i stručnosti radi postizanja napretka.

Izlaganje na temu kibernetičkog kriminala i digitalne otpornosti održali su Edvardas Šileris, voditelj Europolova centra za kibenetički kriminal (EC3) i Pedro Verdelho, koordinator Ureda za borbu protiv kibernetičkog kriminala pri Uredu Glavnog državnog odvjetnika Portugala. U raspravi je ukazano na trend porasta kibernetičkog kriminala, a kao najzastupljenije kibernetičke prijetnje izdvojeni su phishing, malware, socijalni inžinjerig i ransomware.

Tijekom izlaganja o reviziji i jačanja mandata Europola, povjerenica Europske komisije Ylva Joahnsson je istaknula da je Komisija pokrenula postupak revizije Uredbe o Europolu s ciljem modernizacije i usklađivanja zadaća Europola s trenutnim i budućim, predvidivim prijetnjama sigurnosti EU-u. Naglasila je da se prijedlogom Komisije Europolu omogućuje izravna suradnja s privatnim stranama (internetske tvrtke, novčarske institucije), bez posredovanja država članica EU-a, što je posebice značajno u borbi protiv terorizma i online spolnog iskorištavanja djece.

Prijedlog revizije Uredbe osnažuje ulogu Europola u području istraživanja i inovacija, posebice u odnosu na primjenu umjetne inteligencije, te potvrđuje da Europol može zahtijevati da država članica pokrene, provode ili koordinira kriminalističku istragu, u posebnim slučajevima počinjenja kaznenog djela koje utječe na zajednički interes EU-a, neovisno o tome postoji li prekogranični element tog kaznenog djela. Povjerenica je navela da prijedlog revizije Uredbe osnažuje suradnju Europola s Europskim javnim tužiteljstvom, unaprjeđuje pravni okvir zaštite podataka primjenjiv na Europol te proširuje opseg Europolovih obveza izvješćivanja prema JPSG-u, radi jačanja postojećeg mehanizma parlamentarnog nadzora.

Nadovezujući se na izlaganje povjerenice Johansson, portugalski ministar unutarnjih poslova Eduardo Cabrita je istaknuo da je dostupnost pravovremenih, kvalitetnih i detaljnih podataka ključ uspjeha u borbi protiv terorizma i teškog te organiziranog kriminala. Naglasio je da bi prijedlog revizije Uredbe trebao osigurati komplementarnu ulogu Europola u odnosu na nadležna tijela država članica te druga tijela i agencije EU.

Izlaganje na temu utjecaja COVID- 19 krize na sigurnost EU-a održali su Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola, i Vittorio Rizzi, zamjenik glavnog ravnatelja za javnu sigurnost Italije te supredsjedatelj Radne skupine ravnatelja policija za prijetnje kriminala povezanog COVID-19 krizom. Oba govornika su ukazala da kriminalci iskorištavaju COVID-19 krizu te da su prilagodili svoje aktivnosti novim društvenim okolnostima. 

Nakon provedene rasprave, supredsjedatelji su zaključili sastanak i najavili održavanje idućeg, 9 sastanka JPSG-a u rujnu 2021. godine, u okviru parlamentarne dimenzije slovenskoga predsjedanja Vijećem Europske unije.