Ivan Ninić primio izaslanstvo Ministarstva obrane Republike Mađarske

Zagreb - Potpredsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora Ivan Ninić primio je u službeni posjet izaslanstvo Ministarstva obrane Republike Mađarske koje je predvodio ministar obrane Ferenc Juhasz.

Izaslanstva su se složila u ocjeni da je potreban kontinuitet vlada u području obrane i nacionalne sigurnosti, te stvaranja korektnih međunarodnih odnosa. Ocijenjeno je da je moguća i poželjna suradnja na području preustroja oružanih snaga. Mađarska delegacija ponudila je svoju pomoć u tom vidu, naglasivši da granica Europe ne može ostati između Mađarske i Hrvatske. 

Ivan Ninić izjavio je da Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost podržava Vladu u pitanjima preustroja oružanih snaga, koje znači približavanje NATO-u. To, međutim, znači i brojno smanjivanje za oko 13 tisuća, što nije zahvalan posao, kazao je. 

Mađarski ministar napomenuo je da je mađarska vojska najvećim dijelom prošla taj proces, od 150 tisuća smanjena je na 40 tisuća vojnika, a taj broj će se u skoroj budućnosti smanjiti na 25 do 27 tisuća. Također je intencija i smanjivanje osoblja u ministarstvu za 20 posto. Preustroj je bolna točka, ali pitanje je koliko vojska može biti socijalna institucija, naglasio je mađarski ministar.

U razgovorima je istaknuta dobra suradnja i korektni odnosi dvaju zemalja na području obrane, a članovi saborskog Odbora naglasili su da računaju na mađarsku potporu za ulazak Hrvatske u europske integracije, EU i NATO.

Autor: Služba za odnose s javnošću