Ante Markov primio ministra obrane Slovačke Ivana Šimku

Zagreb - Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ante Markov primio je su u službeni posjet delegaciju Ministarstva obrane Slovačke na čelu s ministrom obrane Ivanom Šimkom.

Markov je naglasio da je Hrvatska pred reformom vojnog sektora i Ministarstva obrane, a ova reforma je jedna od najvažnijih i najkompleksnijih reformi uopće koje stoje kao zadaća Hrvatske u sklopu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. kazao je.

Ivan Šimko izjavio je da su slovačka iskustva u tom pitanju slična te da je poželjna i bliska suradnja i koordiniranost akcija dviju država i u budućnosti. Smatra da Slovačka i Hrvatska imaju puno zajedničkih interesa, a politička pitanja su ona prioritetna, jer reforme od njih kreću.
Slovački ministar obrane naglasio je da reforme u vojnom sektoru Slovačka ne čini stoga što to želi NATO savez, već prije svega zbog samih sebe, koncepcije isključivo profesionalne vojske za koju se opredijelila slovačka javnost. Naime, kako je rekao, napuštena je koncepcija sveobuhvatnog vojnog sukoba, jer je zaključeno da on više nije izgledan, za razliku od porasta regionalnih sukoba koji prijete destabilizaciji čitavih regija. Reforma slovačkih oružanih snaga planira se do 2010. godine, računa se sa smanjenjem broja, ali povećanjem efikasnosti oružanih snaga. Od 2006. godine Slovačka će imati profesionalnu vojsku, i više neće biti obveze služenja vojnog roka, rekao je slovački ministar obrane.

Ante Markov izjavio je da je Hrvatski sabor protekle tri godine, od stupanja na vlast koalicije, donio dva ključna dokumenta u toj oblasti: Strategiju obrane RH i Strategiju nacionalne sigurnosti. Istaknuo je da reforma u Ministarstvu obrane mora uvažavati činjenicu da je Hrvatska nedavno izašla iz Domovinskog rata. Stoga je i zadaća saborskog Odbora voditi brigu o reformama koje su nužne, ali u isti mah i o načinu zbrinjavanja onih koji neće naći mjesto u tim reformama. Markov je objasnio da je budućnost ustroja hrvatske vojske predmet brojnih diskusija u hrvatskom društvu jer se polazi od toga da javnost izloži svoje stavove o tom važnom pitanju. 

Slovački ministar obrane suglasio se s ovim stavom, naglasivši da bez podrške javnosti nema načelnih reformi.

Autor: Služba za odnose s javnošću