Prijem u Hrvatskom saboru u prigodi očekivanja rezultata državnog referenduma za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, 22. siječnja 2012.

Predsjednik Sabora Boris Šprem i šef Delegacije Europske unije u RH Paul Vandoren na prijemu u Hrvatskom saboru u prigodi očekivanja rezultata državnog referenduma za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, 22. siječnja 2012. (foto: IPIK)