Konferencija za medije Kluba zastupnika SDP-a -nakon glasovanja-

dvorana Ivana Kukuljevića

O temi: "Aktualna politička situacija" govori zastupnik Davor Bernardić.