Pregled sjednica radnih tijela za razdoblje od 19. siječnja do 15. srpnja 2021.

Od konstituiranja 10. saziva Hrvatskoga sabora, 22. srpnja 2020. godine, do početka ljetne stanke plenarnog zasjedanja 15. srpnja 2021. godine, radna tijela u Hrvatskome saboru, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, održala su 471 sjednicu, od čega 434 redovne sjednice i 39 tematskih. 

Tijekom proljetnog zasjedanja, u razdoblju od 19. siječnja do 15. srpnja 2021. godine, unatoč otežanim uvjetima rada uslijed epidemioloških mjera propisanih s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa, radna tijela su održala ukupno 294 redovne i 35 tematskih sjednice. Najveći broj sjednica održao je Odbor za zakonodavstvo (36) iza kojeg po broju održanih sjednica slijede Odbor za poljoprivredu (23) i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (21). Kada je riječ o tematskim sjednicama najaktivniji je bio Odbor za poljoprivredu s održanih 9 sjednica. 

Radna tijela

Redovne sjednice

Od toga elektroničke sjednice

Tematske sjednice

SJEDNICE

UKUPNO

1.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

10

0

0

10

2.

Odbor za zakonodavstvo

36

1

0

36

3.

Odbor za europske poslove

12

1

3

15

4.

Odbor za vanjsku politiku

4

0

1

5

5.

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

12

1

0

12

6.

Odbor za obranu

4

0

0

4

7.

Odbor za financije i državni proračun

13

6

0

13

8.

Povjerenstvo za fiskalnu politiku

1

0

0

1

9.

Odbor za gospodarstvo

16

0

0

16

10.

Odbor za turizam

4

3

0

4

11.

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

5

4

1

6

12.

Odbor za pravosuđe

11

0

0

11

13.

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

7

2

0

7

14.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

17

7

4

21

15.

Odbor za obitelj, mlade i sport

9

0

1

10

16.

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

2

0

1

3

17.

Odbor za ratne veterane

3

0

0

3

18.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

2

0

0

2

19.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

11

0

1

12

20.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

12

1

4

16

21.

Odbor za poljoprivredu

14

3

9

23

22.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

8

3

3

11

23.

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

7

2

0

7

24.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

8

7

0

8

25.

Odbor za predstavke i pritužbe

3

0

0

3

26.

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

1

0

0

1

27.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

6

2

3

9

28.

Odbor za ravnopravnost spolova

4

0

3

7

29.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

1

0

0

1

30.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

9

8

0

9

UKUPNO

253

51

33

286

 

31.

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

8

0

1

9

*Mandat novog Povjerenstva za fiskalnu politiku započeo je 12. srpnja 2019. 

 

Pregled tematskih sjednica u 10. sazivu (od 19. siječnja do 15. srpnja 2021.)

1. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (4)
- Tema: Šećerna bolest u Hrvatskoj, prije i tijekom epidemije COVID-19, gdje smo sada (27.1.2021.)
- Tema: Kako se formira cijena lijekova (4.3.2021.)
- Tema: Stanje sestrinstva u Republici Hrvatskoj (5.5.2021.)
- Tema: Predstavljanje „Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“  (30.6.2021.)

2. Odbor za ravnopravnost spolova (3)
- Tema: Što institucije mogu učiniti da bi se spriječile spolno uznemiravanje? (12.2.2021.)
- Tema: Predstavljanje rezultata istraživanja o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj (2.6.2021.)
- Tema: Predstavljanje rezultata analize Svjetske banke: Žene u Hrvatskoj i pandemija COVID-19 (16.6.2021.)

3. Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije (3)
- Tema: Predstavljanje Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. godine (30.6.2021.)
- Tema: Predstavljanje Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. godine (30. 6. 2021.)
- Tema: Predstavljanje Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. te prekograničnih i transnacionalnih programa (30.6.2021.)

4. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (1)
- Tema: Republika Hrvatska i međunarodne migracije-stanje ljudskih prava i nacionalne sigurnosti (14.7.2021.)

5. Odbor za obitelj, mlade i sport (1)
- Tema: Zaštita mentalnog zdravlja djece u okolnostima pandemije (29.6.2021.)

6. Odbor za zaštitu okoliša i prirode (1)
- Tema: Klima i klimatske promjene – izazovi i ambicije Republike Hrvatske (9.3.2021.)

7. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu (4)
- Tema: Što institucije mogu učiniti da bi spriječile spolno zlostavljanje (12.2.2021.)
- Tema: Aktualno stanje na Sveučilištu u Zagrebu (4.5.2021.)
- Tema: Zaštita mentalnog zdravlja djece u okolnostima pandemije    (29.6.2021.)
- Tema: Deficit kvalificiranih nastavnika u nastavi matematike - izazovi, perspektive, rješenja (6.7.2021.)

8. Odbor za poljoprivredu (9)
- Tema: Štete, potrebe i provođenje mjera sanacije na potresom pogođenim poljoprivrednim gospodarstvima na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije (15.1.2021.)
- Tema: Zajednička poljoprivredna politika, Višegodišnji financijski okvir  i europski Plan oporavka (26.1.2021.) 
- Tema: Stanje u sektoru proizvodnje šećera u Republici Hrvatskoj    (24.2.2021.)
- Tema: Položaj žena u ruralnim područjima (3.3.2021.)
- Tema: Štete koje počini divljač na poljoprivrednim usjevima (23.4.2021.)
- Tema: Preporuke Europske komisije za izradu nacionalnog strateškog plana u okviru Zajedničke poljoprivredne politike (28.4.2021).)
- Tema: Inicijativa za donošenje Deklaracije o Alpe Adria području slobodnom od GMO-a (18.6.2021.)
- Tema: Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH i Operativni program za ribarstvo i akvakulturu RH za razdoblje 2021. - 2027. (30.6.2021.)
- Tema: Proizvodnja i korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi (14.7.2021.)

9. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije (3)
- Tema: Što institucije mogu učiniti da bi spriječile spolno zlostavljanje (12.2.2021.) Tema: Ususret predstojećim izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima - odnos diskografa i izvođača (15.6.2021.)
- Tema: Pozicija medija s naglaskom na zaštitu novinarskih autorskih prava u kontekstu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (18.6.2021.)

10. Odbor za europske poslove (3)
- Tema: Predstavljanje Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. (29.6.2021.)
- Tema: Programiranje fondova EU-a u okviru podijeljenog upravljanja za provedbu sigurnosne politike EU-a (30.6.2021.)
- Tema: Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj i Operativni program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za 2021.-2027. (30.6.2021.)

11. Odbor za vanjsku politiku (1)
- Tema: Analiza političkog položaja hrvatskog naroda u BiH i vanjska politika RH prema BiH (7.7. 2021.)

12. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske (1)
- Tema: Analiza političkog položaja hrvatskog naroda u BiH i vanjska politika RH prema BiH (7.7. 2021.)

13. Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije (1)
- Tema: Primjena načela djelovanja kroz aktualnu sudsku praksu i njihova implementacija u zakonski okvir (2.3.2021.)