Pregled sjednica radnih tijela u 10. sazivu – od 15. rujna do 15. prosinca 2021.

U 10. sazivu Hrvatskoga sabora u razdoblju od 15. rujna do početka zimske stanke 15. prosinca 2021. godine, radna tijela u Hrvatskome saboru, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, održala su ukupno 182 sjednice, od čega 159 redovnih, 14 elektroničkih i 23 tematske sjednice.

Najveći broj sjednica održali su Odbor za financije i državni proračun te Odbor za poljoprivredu (14) iza kojih po broju održanih sjednica slijede Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbor za zakonodavstvo (13). Kad je riječ o tematskim sjednicama najaktivniji je bio Odbor za poljoprivredu s održanih 7 sjednica. 

Radna tijela

Redovne sjednice

Od toga elektroničke sjednice

Tematske sjednice

UKUPNO

1.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

6

0

0

6

2.

Odbor za zakonodavstvo

13

0

0

13

3.

Odbor za europske poslove

4

0

0

4

4.

Odbor za vanjsku politiku

2

0

0

2

5.

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

4

0

0

4

6.

Odbor za obranu

6

0

1

7

7.

Odbor za financije i državni proračun

13

0

1

14

8.

Povjerenstvo za fiskalnu politiku *

1

0

0

1

9.

Odbor za gospodarstvo

9

0

0

9

10.

Odbor za turizam

2

0

0

2

11.

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

3

2

1

4

12.

Odbor za pravosuđe

9

1

0

9

13.

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

4

0

0

4

14.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

10

1

3

13

15.

Odbor za obitelj, mlade i sport

5

1

1

6

16.

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

2

0

2

4

17.

Odbor za ratne veterane

3

0

2

5

18.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

2

0

0

2

19.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

5

0

1

6

20.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

11

1

0

11

21.

Odbor za poljoprivredu

7

2

7

14

22.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

4

1

0

4

23.

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

4

0

0

4

24.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

5

4

0

5

25.

Odbor za predstavke i pritužbe

0

0

0

0

26.

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

0

0

0

0

27.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

11

0

0

11

28.

Odbor za ravnopravnost spolova

2

0

3

5

29.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

5

0

0

5

30.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

1

1

0

1

 

UKUPNO

153

14

22

175

 

 

Redovne sjednice

Od toga elektroničke sjednice

Tematske sjednice   

UKUPNO

31.

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

6

0

1

7

*Od 12. studenoga 2021. Povjerenstvo za fiskalnu politiku neovisno je tijelo pa statistika uključuje sjednice održane do toga datuma.
 

Pregled tematskih sjednica u 10. sazivu (od 15. rujna do 15. prosinca 2021.)

1. Odbor za obranu (1)
 - Tema: Uloga obrambene industrije u funkciji razvoja domaće proizvodnje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (4.11.2021.)

2. Odbor za financije i državni proračun (1)
- Tema: Prezentacija godišnjeg izvještaja Europskog revizorskog suda (4.11.2021.)

3. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (1)
- Tema: Nezakonito odvraćanje (PUSHBACK) migranata koji ilegalno prelaze granicu Republike Hrvatske (13.10.2021.)

4. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (3)
- Tema: Položaj liječnika obiteljske medicine prema mogućem modelu iz Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama - mogu li liječnici obiteljske medicine odlučivati o zdravstvenoj sposobnosti vozača? (4.11.2021.)
-Tema: Kako normalno živjeti sa šećernom bolesti (25.11.2021.)
-Tema: Epidemija ovisnosti u doba epidemije Covida -19 (2.12.2021.)

5. Odbor za obitelj, mlade i sport (1)
- Tema: Tko se bavi problemima djece u Hrvatskoj – ostvarivanje najboljeg interesa djeteta (28.10.2021.)

6. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske (2)
- Tema: Prijedlozi modela za Izborni zakon u FBiH (23.11.2021.)
-Tema: Položaj hrvatske manjine u Crnoj Gori (7.12.2021.)

7. Odbor za ratne veterane (2)
- Tema: Obilježavanje 30. godina od stradavanja Bogdanovaca i Vukovara u Domovinskom ratu uz prikazivanje dokumentarnog filma „Štafeta smrti“ i i izložbe slika o stradavanju Bogdanovaca (10.11.2021.)
-Tema: Problematika nestalih osoba iz Domovinskog rata (30.11.2021.)

8. Odbor za zaštitu okoliša i prirode (1)
- Tema: Pojava bespravne gradnje i njezine posljedice na održivo korištenje prostora i zaštitu okoliša (sjednica odgođena za siječanj 2022.)

9. Odbor za poljoprivredu (7)
- Tema: Stanje u pčelarstvu u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, predstavljanje Prijedloga Deklaracije o Alpe Adria Dunav području slobodnom od GMO-a. (16.9.2021.)
-Tema: Mogućnosti, perspektive i ograničenja u navodnjavanju poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj i predstavljanje primjera dobrih praksi koje se provode u navodnjavanju u Izraelu (20.10.2021.)
-Tema: Godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2020. godinu,  pravovremeno i efikasno korištenje sredstava iz Fonda za oporavak i otpornost i prezentacija uloge  i značaja Zajedničke poljoprivredne politike u staroj i novoj financijskoj perspektivi (3.11.2021.)
-Tema: Dugoročna vizija Europske komisije za ruralna područja EU (12.11.2021.)
-Tema: Strategija od polja do stola i kratki  lanci opskrbe hranom (25.11.2021.)
-Tema: Problematika obavljanja poslova javnih ovlasti u veterinarstvu i funkcioniranja Nacionalne veterinarske službe u odnosu na epidemiološku situaciju u okruženju (3.12.2021.)
-Tema: Korištenje drvne sirovine, razminiranje šumskih površina i razvoj biogospodarstva u Republici Hrvatskoj (14.12.2021.)

10. Odbor za ravnopravnost spolova (3)
- Tema: Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (22.9.2021.)
-Tema: Obilježavanje 30. godišnjice pada Vukovara i Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje (10.11.2021.
- Tema: Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25.11.2021.)

11. Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (1)
- Tema: Korupcijski rizici u znanosti i visokom obrazovanju (9.11.2021.)