Pregled sjednica radnih tijela u 10. sazivu

Od početka 10. saziva Hrvatskoga sabora do kraja 2020. godine, u razdoblju od 22. srpnja do 18. prosinca 2020., saborska radna tijela djelovala su u otežanim uvjetima rada uslijed epidemioloških mjera uvedenih s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa. Unatoč tome, održano je ukupno 176 sjednica od čega 172 redovne i 4 tematske. Od svih održanih redovnih sjednica 15 je održano elektroničkim putem, a 17 sjednica održano je videokonferencijski, uživo putem saborskoga YouTube kanala.

Najveći broj sjednica održali su Odbor za zakonodavstvo (15), Odbor za financije i državni proračun (11), Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost (10) i Mandatno-imunitetno povjerenstvo (10). 

 

Radna tijela

Redovne sjednice 10. saziv UKUPNO

Od toga elektroničke sjednice 10. saziv

Tematske sjednice 10. saziv UKUPNO

SVE SJEDNICE - 10. SAZIV

1.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

9

0

0

9

2.

Odbor za zakonodavstvo

15

0

0

15

3.

Odbor za europske poslove

9

3

0

9

4.

Odbor za vanjsku politiku

4

0

0

4

5.

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

10

0

0

10

6.

Odbor za obranu

5

0

0

5

7.

Odbor za financije i državni proračun

11

4

0

11

8.

Povjerenstvo za fiskalnu politiku*

2

1

0

2

9.

Odbor za gospodarstvo

5

0

0

5

10.

Odbor za turizam

2

2

0

2

11.

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

4

2

0

4

12.

Odbor za pravosuđe

8

0

0

8

13.

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

5

1

0

5

14.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

8

1

1

9

15.

Odbor za obitelj, mlade i sport

3

0

0

3

 

Pododbor Hrvatska izviđačka parlamentarna unija

1

0

0

1

16.

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

3

0

0

3

17.

Odbor za ratne veterane

1

0

0

1

18.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

5

0

0

5

19.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

8

0

0

8

20.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

5

0

0

5

21.

Odbor za poljoprivredu

8

0

0

8

22.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

4

0

0

4

23.

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

5

0

0

5

24.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

7

0

0

7

25.

Odbor za predstavke i pritužbe

1

0

0

1

26.

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

1

1

0

1

27.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

4

0

0

4

28.

Odbor za ravnopravnost spolova

4

0

2

6

29.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

5

0

1

6

30.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

10

0

0

10

 

UKUPNO

172

15

4

176

   

Redovne sjednice 10. saziv UKUPNO

 

Tematske sjednice 10. saziv UKUPNO

SVE SJEDNICE UKUPNO 10. SAZIV

31.

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

0

0

0

0

 

*Mandat Povjerenstva za fiskalnu politiku ne podudara se s početkom 10. saziva, nego je započeo 12. srpnja 2019. Gornja tablica obuhvaća sve sjednice održane u okviru 10. saziva. Više o Povjerenstvu.

Pregled tematskih sjednica u 10. sazivu – od 22. srpnja do 18. prosinca 2020.

1. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku 
- Važnost prevencije dekubitusa (26.11.2020)

2. Odbor za ravnopravnost spolova 
- Porast obiteljskog nasilja u doba korona-krize (24.11.2020.)
- Prevencija i suzbijanje seksizma (26.11.2020.)

3. Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
- Popis stanovništva 2021. (9.12.2020.)