Pregled sjednica radnih tijela od 19. siječnja do 15. srpnja 2022.

U 10. sazivu Hrvatskoga sabora u razdoblju od 19. siječnja do početka ljetne stanke 15. srpnja 2022. godine, radna tijela u Hrvatskome saboru, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, održala su ukupno 291 sjednicu, od čega 240 redovnih, 28 elektroničkih i 51 tematsku sjednicu.

Najveći broj redovnih sjednica održao je Odbor za zakonodavstvo (25) iza kojeg po broju održanih sjednica slijede Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (18) te Odbor za poljoprivredu (15).

Kada je riječ o tematskim sjednicama najaktivniji su bili Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za poljoprivredu s po 10 održanih sjednica te Odbor za vanjsku politiku s 8 sjednica. 

Pregled tematskih sjednica u 10. sazivu (od 19. siječnja do 15. srpnja 2022.)

 

1. Odbor za vanjsku politiku (8)

-Tema: Analiza stanja i aktualne političke prilike u Bosni i Hercegovini i susjedstvu RH (3.2.2022.)

-Tema: Političke i sigurnosne prilike u Ukrajini i analiza stanja (zatvorena) (16.2.2022.)

-Tema: Analiza aktualnog stanja u Ukrajini (djelomično zatvorena) (22.2.2022.)

-Tema: Aktualno stanje u Ukrajini (zatvorena) (24.2.2022.)
-Tema: Aktualno stanje u Ukrajini – (Deklaracija - amandmani na tekst Deklaracije)  (25.2.2022.)
-Tema: Procjena učinka sankcija međunarodne zajednice Ruskoj Federaciji na gospodarstvo RH – sukladno Zaključku 16 sjednice – (zatvorena) (8.3.2022.)
-Tema: Procjena učinka sankcija međunarodne zajednice Ruskoj Federaciji na gospodarstvo RH – sukladno Zaključku 16 sjednice – (zatvorena) (21.4.2022.)
-Tema: Pristupanje Republike Hrvatske OECD-u (13.5.2022.)

 

2. Odbor za obranu (1)

-Tema: Uvid u stanje i jačanje kapaciteta hrvatske obrambene industrije kao odgovor na krize (17.3.2022.)

 

3. Odbor za financije i državni proračun (3)

-Tema: Trgovanje zaposlenika Hrvatske narodne banke vrijednosnim papirima banaka za čiji je nadzor zadužena Hrvatska narodna banka (27.1.2022.)

-Tema: Podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o predmetnom nadzoru zaposlenika Hrvatske narodne banke vrijednosnim papirima banaka za čiji je nadzor zadužena Hrvatska narodna banka (6.5.2022.)

-Tema: Povećanje cijena inputa u sektoru industrije, s naglaskom na prehrambene proizvode i metaloprerađivačke sirovine (zajednička sa Odborom za gospodarstvo i Odborom za poljoprivredu) (25.5.2022.)

 

4. Odbor za gospodarstvo (3)

-Tema: Stanje zaliha energenata u Republici Hrvatskoj (17.3.3022.)

-Tema: Procjena učinka sankcija međunarodne zajednice Ruskoj Federaciji na gospodarstvo Republike Hrvatske (21.4.2022.)

-Tema: Povećanje cijena inputa u sektoru industrije, s naglaskom na prehrambene proizvode i metaloprerađivačke sirovine (zajednička sa Odborom za financije i državni proračun i Odborom za poljoprivredu) (25.5.2022.)


5. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo (1)

- Tema: Obilježavanje 100. obljetnice mirovinskog osiguranja – Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (18.5.2022.)

 

6. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (10)

- Tema: Djeca s posebnim zdravstvenim potrebama nakon 18. godine – kako unaprijediti njihovu zdravstvenu skrb (21.1.2022.)

-Tema: Onkološka skrb u uvjetima pandemije COVID-19 (3.2.2022.)

-Tema: Pripravnici u zdravstvu (25.2.2022.)

-Tema: Važnost i uloga pedijatrije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (18.3.2022.)

-Tema: Tematska sjednica uoči Dana narcisa (25.3.2022.)

-Tema: Sadašnjost i budućnost obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj (8.4.2022.)

-Tema: Sestrinstvo – snaga je u zajedništvu (12.5.2022.)

-Tema: Zdravstvena pismenost u Republici Hrvatskoj (13.5.2022.)

-Tema: Endometrioza u Republici Hrvatskoj – medicinski i javnozdravstveni problem (27.5.2022.)

-Tema: Priziv savjesti (10.6.2022.)

 

7. Odbor za obitelj, mlade i sport (4)

- Tema: Demografska revitalizacija Hrvatske (2.2.2022.)

-Tema: Zaštita prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja (9.6.2022.)

-Tema: Stanje u sportskim savezima (7.7.2022.)

-Tema: Mentalno zdravlje djece i mladih (12.7.2022.)

 

8. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske (1)

-Tema: Analiza stanje i aktualne političke prilike u Bosni i Hercegovini i susjedstvu Republike Hrvatske (3.2.2022.)

 

9. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo (2)

-Tema: Pojava bespravne gradnje i njezine posljedice na održivo korištenje prostora i zaštitu okoliša (27.4.2022.)

-Tema: Izvješće o provedbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije (25.5.2022.)

 

10. Odbor za zaštitu okoliša i prirode (2)

-Tema: Infrastruktura i tehnologija za razvrstavanje otpada u jedinicama lokalne samouprave – primjeri dobre prakse (15.3.2022.)

-Tema: Pojava bespravne gradnje i njezine posljedice na održivo korištenje prostora i zaštita okoliša (27.4.2022.)

 

11. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu (1)

-Tema: Izazovi kvalitete doktorskih studija u Republici Hrvatskoj s osvrtom na moguće mehanizme sprječavanja nepravilnosti (11.2.2022.)

 

12. Odbor za poljoprivredu (10)

-Tema: Izvješće Ministarstva poljoprivrede o stajalištima Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara nadležnih za poljoprivredu i ribarstvo (20.1.2022.)

-Tema: Poljoprivreda u kontekstu klimatskih promjena i europskog Zelenog plana (26.1.2022.)

-Tema: Stanje ribljeg fonda u Republici Hrvatskoj i izazovi s kojima se susreće ribarski sektor u kontekstu Zajedničke ribarstvene politike (9.2.2022.)

-Tema: Stanje u sektoru stočarstva u Republici Hrvatskoj i mogućnostima financijskih i drugih potpora (24.2.2022.)

-Tema: Praćenje, zbrinjavanje i korištenje otpada od hrane i uspostava Banke hrane u Republici Hrvatskoj (7.4.2022.)

-Tema: Kratki lanci opskrbe hranom u kontekstu plasmana lokalno proizvedenih proizvoda kroz ponudu ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj (28.4.2022.)

-Tema: Utvrđivanje prijedloga inicijativa Odbora za poljoprivredu o kratkim lancima opskrbe hranom (19.5.2022.)

-Tema: Povećanje cijena inputa u sektoru industrije s naglaskom na prehrambene proizvode i metaloprerađivačke sirovine (zajednička sa Odborom za financije i državni proračun i Odborom za gospodarstvo) (25.5.2022.)

-Tema: Predstavljanje Prijedloga Nacionalnog strateškog plana u okviru ZPP i stajališta Ministarstva poljoprivrede na komentare Europske komisije o Prijedlogu Nacionalnog strateškog plana (29.6.2022.)

-Tema: Kratki lanci opskrbe hranom u kontekstu plasmana lokalno proizvedenih proizvoda kroz ponudu ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj (5.7.2022.)

 

13. Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu (1)

-Tema: Pojava bespravne gradnje i njezine posljedice na održivo korištenje prostora i zaštitu okoliša (27.4.2022.)

 

14. Odbor za ravnopravnost spolova (2)

-Tema: Položaj, potrebe i tretman ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj (28.4.2022.)

-Tema: Mentalno zdravlje djece i mladih (12.7.2022.)

 

15. Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (1)

-Tema: Izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama i Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (19.5.2022.)

 

16. Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije (1)

- Tema: Položaj prijavitelja nepravilnosti (zviždača) u Republici Hrvatskoj: ocjena stanje, izazovi i rješenja (1.3.2022.)

Pregled sjednica radnih tijela od 19. siječnja do 15. srpnja 2022. (XLSX)