Pregled rada Hrvatskoga sabora za razdoblje od 19. siječnja do 15. srpnja 2021.

Hrvatski sabor je u razdoblju od 19. siječnja do 15. srpnja 2021. godine održao dvije redovne plenarne sjednice (6. i 7. sjednica) u trajanju od 74 dana na kojima je raspravljeno 187 točaka dnevnog reda.

Donesena su 53 zakona, a njih 26 usklađeno je sa zakonodavstvom Europske unije. Po redovnom postupku doneseno je 38 zakona, a 15 po hitnom postupku. Osim toga je doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje: 131 odluka, 57 izvješća, jedna izmjena proračuna, jedan program, dvije strategije, jedan zaključak i pet mišljenja. 

Tijekom plenarnih rasprava, zaključno s 13. srpnjem, zastupnici su se za riječ javili više od 9000 puta, najviše za repliku te kao predstavnici klubova zastupnika, a izrečeno im je ukupno 612 stegovnih mjera.

Prema obrađenim podacima, zastupnici su Vladi RH tijekom aktualnog prijepodneva postavili 78 pitanja te 248 pitanja u pisanome obliku.
 

Pregled rada 10. saziv – od 19. siječnja do 15. srpnja 2021.
Pregled rada 10. saziv – ukupno od 22. srpnja 2020. do 15. srpnja 2021.
Zakonodavna aktivnost 10. saziv - ukupno od 22. srpnja 2020. do 15. srpnja 2021.
Aktivnost zastupnika po govorniku – od 19. siječnja do 15. srpnja 2021.
Pregled postavljenih zastupničkih pitanja poimenično 10. saziv  – ukupno od 22. srpnja 2020. do 15. srpnja 2021. 
Pregled postavljenih zastupničkih pitanja po stranci 10. saziv  – ukupno od 22. srpnja 2020. do 15. srpnja 2021. 
Pregled stegovnih mjera po sjednicama 10. saziv – ukupno
Pregled stegovnih mjera po strankama 10. saziv - ukupno


Napomena:
- Pregled sadržaja zastupničkih pitanja po zastupniku i stranci dostupan je putem poveznice:
http://edoc.sabor.hr/ZastupnickaPitanja.aspx
- Pregled stegovnih mjera po zastupnicima dostupan je putem poveznice:
https://edoc.sabor.hr/Statistika/StegovneMjere.aspx