Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu

Pregled rada Hrvatskoga sabora od 19. siječnja do 15. srpnja 2022.

Hrvatski sabor je u razdoblju od 19. siječnja do 15. srpnja 2022. godine održao 2 redovne plenarne sjednice (10. i 11. sjednica) u trajanju od 76 dana, na kojima se raspravljalo o ukupno 203 točke dnevnog reda.

Donesen je 71 zakon, a njih 37 je usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po redovnom postupku donesen je 61 zakon, a njih 10 po hitnom postupku. Donijeti su, prihvaćeni ili primljeni na znanje i sljedeći akti: 90 odluka, 44 izvješća, 3 strategije, 2 deklaracije, 1 izmjena Državnog proračuna i 1 program.

Od 19. siječnja, zaključno s 11. srpnja 2022., tijekom plenarnih rasprava, zastupnici su se za riječ javili 11 tisuća puta, najviše za repliku, a sukladno Poslovniku izrečene su im 973 stegovne mjere.

Klubovi zastupnika su u spomenutom razdoblju tijekom zasjedanja zatražili 395 stanki.

Tijekom Aktualnog prijepodneva zastupnici su Vladi postavili 79 pitanja, a 224 u pisanome obliku.

 

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu od 22. srpnja 2020. do 15. srpnja 2022. 

U 10. sazivu koji je započeo 22. srpnja 2020., pa do završetka 11. sjednice 15. srpnja 2022. Hrvatski sabor je održao jedanaest redovnih plenarnih sjednica na kojima je raspravljeno 650 točaka dnevnog reda.

U tome razdoblju rasprave su završile donošenjem 219 zakona, od kojih je 100 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po redovnom postupku donesena su 163 zakona, a njih 56 po hitnom postupku.

Među donesenim, prihvaćenim ili primljenim na znanje su i sljedeći akti: 419 odluka, 144 izvješća, 7 strategija, 3 zaključka, 2 Državna proračuna, 4 izmjene Državnog proračuna, 3 programa, 2 deklaracije te ostali akti.

Od početka 10. saziva 22. srpnja 2020. do 11. srpnja 2022. zastupnici su se za riječ javili 33.831 puta, najviše za repliku i odgovor na repliku, a izrečeno im je ukupno 2.526 stegovnih mjera.

Zastupnici su Vladi tijekom Aktualnog prijepodneva postavili 316 pitanja, a 790 u pisanome obliku.

Pregled zakonodavnoga rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu

Pregled rada Hrvatskoga sabora na 11. sjednici

Pregled akata prema statusu i vrsti (11. sjednica)

Pregled akata koji se usklađuju sa zakonodavstvom EU-a (PZE), (11. sjednica)