Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu

Pregled rada Hrvatskoga sabora od 15. rujna do 15. prosinca 2021.

Hrvatski sabor je u razdoblju od 15. rujna do 15. prosinca 2021. godine održao 2 redovne plenarne sjednice (8. i 9. sjednica) u trajanju od 43 dana, na kojima se raspravljalo o ukupno 125 točaka dnevnog reda.

Doneseno je 47 zakona, a njih 18 je usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po redovnom postupku donesen je 31 zakon, a 16 po hitnom postupku. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 70 odluka, 17 izvješća, 1 Državni proračun, 1 izmjena Državnog proračuna, 1 strategija i 1 program.

Tijekom plenarnih rasprava, zaključno sa 3. prosinca,  zastupnici su se za riječ javili više od 5.000 puta, najviše za repliku i kao predstavnici klubova zastupnika, a izrečene su im ukupno 434 stegovne mjere.

Prema obrađenim podacima, zastupnici su Vladi tijekom Aktualnog prijepodneva postavili 79 pitanja, a 128 u pisanome obliku.

Pregled rada 10. saziv – od 15. rujna 2021. do 15. prosinca 2021.
Aktivnost zastupnika  na sjednicama po govorniku – od 15. rujna do 15. prosinca 2021.

 

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu – od 22. srpnja 2020. do 15. prosinca 2021.

U 10. sazivu, koji je započeo 22. srpnja 2020. pa do 15. prosinca 2021. godine, Hrvatski sabor održao je ukupno 9 sjednica, od kojih 2 izvanredne, a na kojima je raspravljeno 447 točaka dnevnog reda.

Rasprave su u tom razdoblju završile donošenjem 148 zakona, od kojih je 63 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku doneseno je 46 zakona, dok je 9 prijedloga zakona odbijeno.

Među donesenim, prihvaćenim i aktima primljenima na znanje u tom razdoblju su: 332 odluke, 101 izvješće, 6 mišljenja, 3 strategije, 3 izmjene i dopune proračuna, 2 državna proračuna, 2 programa, 2 zaključka, 1 plan, 1 poslovnik, 1 povelja i 1 deklaracija.

Zastupnici su Vladi RH postavili ukupno 801 pitanje, od kojih 237 tijekom Aktualnog prijepodneva i 564 u pisanome obliku. 

Zastupnici su se u od početka saziva, 22. srpnja 2020. do 15. prosinca 2021. za riječ javili 22.700 puta, najviše za repliku i odgovor na repliku.

U skladu s Poslovnikom zastupnicima su ukupno izrečene 1.443 stegovne mjere.

Pregled rada 10. saziv – od 22. srpnja 2020. do 15. prosinca 2021.
Zakonodavna aktivnost 10. saziv - od 22. srpnja 2020. do 15. prosinca 2021.
Pregled postavljenih zastupničkih pitanja poimenično 10. saziv  – od 22. srpnja 2020. do 15. prosinca 2021.
Pregled postavljenih zastupničkih pitanja po stranci 10. saziv  – od 22. srpnja 2020. do 15. prosinca 2021.
Pregled stegovnih mjera 10. saziv – po strankama
Pregled rada 10. saziv - od 19. siječnja 2021. do 15. prosinca 2021.
Zakonodavna aktivnost 10. saziv - 2021.
Prijedlozi zakona s oznakom P.Z.E. - 2021.

 

Napomena:
- Pregled sadržaja zastupničkih pitanja po zastupniku i stranci dostupan je putem poveznice: http://edoc.sabor.hr/ZastupnickaPitanja.aspx
- Pregled stegovnih mjera po zastupnicima dostupan je putem poveznice: https://edoc.sabor.hr/Statistika/StegovneMjere.aspx