Pregled međunarodnih aktivnosti zastupnika u 2021. godini

Tijekom 2021. zastupnici 10. saziva Hrvatskoga sabora aktivno su sudjelovali u svim oblicima redovite međuparlamentarne suradnje te su održali ukupno 332 sastanka. Zastupnici su održali 167 bilateralnih sastanaka, a sudjelovali su u 165 aktivnosti u okviru multilateralne suradnje, uključujući i međuparlamentarnu suradnju u okviru Europske unije. 
 

Tablica 1. Održani sastanci u okviru međuparlamentarne suradnje

Vrsta sastanka

Broj održanih sastanaka

Bilateralni sastanci

167

Sastanci u okviru multilateralne suradnje, uključujući i međuparlamentarnu suradnju u okviru Europske unije

165

Ukupno

332

 

Grafikon 1. Prikaz bilateralne suradnje s državama s kojima je ostvareno najviše sastanaka u 2021. godini
Međunarodne aktivnosti zastupnika u 2021. godini

 

U okolnostima pandemije uzrokovane koronavirusom 153 sastanka održana su videokonferencijskim putem, dok je 179 sastanka održano uživo, od čega 145 u Hrvatskome saboru i 34 u inozemstvu. 

Tablica 2. Format održavanja sastanaka

Format sastanaka

Broj održanih sastanaka

Sastanci održani videokonferencijskim putem

153

Sastanci održani uz fizičko sudjelovanje

179

Sastanci održani uz fizičko sudjelovanje u Hrvatskome saboru

145

Sastanci održani uz fizičko sudjelovanje u inozemstvu

  34

 

Aktivnosti zastupnika u okviru stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora pri međunarodnim parlamentarnim organizacijama

Voditelji i članovi izaslanstava su tijekom 2021. sudjelovali u 109 aktivnosti svojih parlamentarnih skupština, koje uključuju: plenarna zasjedanja, sjednice odbora te ostale sastanke i konferencije.

Tablica 3. Sastanci izaslanstava

 

Broj aktivnosti

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

47

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

15

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

14

Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

11

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a

7

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana

7

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran

5

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative

3

 

Aktivnosti međuparlamentarnih skupina prijateljstva

Odbor za međuparlamentarnu suradnju je u prosincu 2020. osnovao skupine prijateljstva u 10. sazivu te je, uz naknadno osnivanje dviju skupina, u Hrvatskome saboru tijekom 2021. djelovalo ukupno 75 skupina.

U 2021. skupine su održale 51 sastanak. Iako se uglavnom radilo o sastancima s veleposlanicima, održano je i 8 susreta, većinom videokonferencijskim putem, s voditeljima i članovima skupina nacionalnih parlamenata s kojima je uspostavljena suradnja.

O održanim sastancima u okviru međuparlamentarne suradnje objavljena su priopćenja na saborskim mrežnim stranicama. 

Kalendar i evidenciju međunarodnih aktivnosti vodi Ured za međunarodne i europske poslove i objavljuje ih na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora, kao i bilješke s održanih sastanaka koje se dostavljaju primateljima u Hrvatskome saboru, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i drugim zainteresiranim tijelima državne uprave.