Pregled aktivnosti zastupnika u okviru međuparlamentarne suradnje od 1. siječnja do 15. srpnja 2022.

Zastupnici 10. saziva Hrvatskoga sabora u razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja 2022. godine aktivno su sudjelovali u svim oblicima redovite međuparlamentarne suradnje kao i na izvanredno održanim sastancima. 

Održano je ukupno 215 sastanaka, od čega 106 bilateralnih sastanaka te 109 sastanaka u okviru multilateralne suradnje.

Kako su okolnosti povezane s pandemijom koronavirusa bile pogodnije, aktivnosti zastupnika u okviru multilateralne suradnje održane su podjednako uživo i videokonferencijskim putem, dok su sastanci na bilateralnoj razini uglavnom održani uživo. 

O održanim sastancima objavljena su priopćenja na saborskim mrežnim stranicama. 

Kalendar i evidenciju međunarodnih aktivnosti Hrvatskoga sabora vodi Ured za međunarodne i europske poslove. Bilješke s održanih sastanaka koje se dostavljaju primateljima u Hrvatskome saboru, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i drugim zainteresiranim tijelima državne uprave dostupne su u Uredu za međunarodne i europske poslove.

Tablica 1. Održani sastanci u okviru međuparlamentarne suradnje

 

Broj održanih sastanaka

Bilateralni sastanci

106

Sastanci u okviru multilateralne suradnje

109

Ukupno

215

 

Tablica 2. Sastanci u okviru bilateralne suradnje

 

Broj održanih sastanaka

Sastanci s veleposlanicima

57

Sastanci međuparlamentarnih skupina prijateljstva

27

 

Tablica 3: Sastanci u okviru multilateralne suradnje

 

Broj održanih sastanaka

Izaslanstva Hrvatskoga sabora u parlamentarnim skupštinama

65

Međuparlamentarna suradnja u okviru Europske unije

35

Ostalo (OECD, Inicijativa triju mora, Dubrovnik forum i druge konferencije)

9