Posjećenost saborskih internetskih stranica od 1. siječnja do 17. srpnja 2022.

Internetske stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 17. srpnja 2022. godine zabilježile su nešto više od milijun sedamsto osamdeset sedam tisuća pregleda, a u tome je broju bilo približno 876 tisuća jedinstvenih pregleda stranica. 

Jedinstvenih korisnika bilo je nešto više od 230 tisuća. Oni su učinili približno 457 tisuća jedinstvenih posjeta. Kao i u dosadašnjim razdobljima, svaki je jedinstveni posjetitelj pri jednom posjetu pregledao prosječno četiri stranice na kojima se zadržao prosječno tri i pol minute. 

Budući da Hrvatski sabor gotovo dva desetljeća ima profiliranu internetsku javnost, tako se i redoslijed glavnih informacijskih kategorija po posjećenosti u godišnjim i polugodišnjim izvještajnim razdobljima vrlo malo mijenja. Kao i dosad, najveća ukupna posjećenost pripada pregledu aktualnosti, a slijede plenarna sjednica, zastupnici pa radna tijela. 

 

Pregled aktualnosti u Saboru

Za gotovo 560 tisuća posjetitelja saborskih internetskih stranica najzastupljeniji način informiranja o aktualnostima u Saboru je putem naslovne stranice.  
Po zanimanju javnosti slijede pregledi najava svih saborskih aktivnosti (24 tisuće). 

Najveću posjećenost zabilježile su najave saborskih aktivnosti u ožujku (3712 pregleda) te svibnju ove godine (3185). Prema sadržaju najava, javnost najviše zanimaju najave sjednica radnih tijela. 

Najveća posjećenost najava dnevnih saborskih aktivnosti bila je za 3. ožujka (1724 pregleda) kada je, među mnoštvom najavljenih aktivnosti toga dana, bila i zajednička sjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo te Odbora za gospodarstvo s temom rasprave o Prijedlogu za iskazivanje povjerenja Ivanu Paladini za obavljanje dužnosti ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (2071 pregled videosnimke te sjednice). 

Da je javnost iznimno zainteresirana za javno saslušanje u saborskim radnim tijelima kandidata za ministre u Vladi RH pokazuje i drugi najposjećeniji dnevni pregled najava, a to je bio dan 28. travnja kada je, među nizom najava aktivnosti, zakazana i zajednička sjednica Odbora za gospodarstvo i Odbora za zaštitu okoliša i prirode na kojoj je razmatran Prijedlog za iskazivanje povjerenja Davoru Filipoviću za obavljanje dužnosti ministra gospodarstva i održivog razvoja (5541 pregled videosnimke sjednice). 

U okviru pojedinačnih najava sjednica radnih tijela najveći broj pregleda zabilježila je najava 18. sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za koju je najavljeno javno saslušanje o prijavama nepravilnosti u Hrvatskom veterinarskom institutu za 8. veljače ove godine (1049 pregleda). 

Rubrika priopćenja zabilježila je nešto više od 12 tisuća posjeta. Među priopćenjima najveća pozornost javnosti je za objave redoslijeda postavljanja zastupničkih pitanja Vladi RH na aktualnim prijepodnevima te za priopćenja s tematskih sjednica radnih tijela. 

Među saborskim aktualnostima trajno visoko zanimanje javnosti je za rubriku javnosti rada u kojoj Sabor periodično objavljuje niz pokazatelja o svome radu, među kojima i detaljan pregled troškova rada za svakog zastupnika. Rubrici je u ovome razdoblju pristupljeno 1090 puta, od čega je pregled troškova rada zastupnika za 2021. godinu pregledan 952 puta. 

 

Zastupnici

Među informacijama o zastupnicima javnost trajno najviše zanima tko upravo u Saboru obnaša zastupnički mandat (46784 pregleda), a odmah zatim sastav klubova zastupnika (29518). Informacije o parlamentarnim strankama zatražene su 8221 put. Rubrika s informacijama o predsjedniku Sabora i njegovim aktivnostima posjećena je 8188 puta, a pregled informacija o potpredsjednicima Sabora u ovom sazivu pogledan je 7624 puta. 

Približno 7 tisuća puta pogledan je popis zastupničkih mandata prema statusu (aktivni, u mirovanju i zaključeni), a isto toliko i pregled zastupnika po izbornim jedinicama. 
Informacija o tome tko su nezavisni zastupnici zatražena je 4136 puta, a tko su zastupnici nacionalnih manjina 3828 puta. Evidencija prisutnosti zastupnika u zgradi Sabora pogledana je 3113 puta, a statistički pokazatelji o zastupnicima 2256 puta. 

Stranice klubova zastupnika s pregledom njihova članstva u ovom analitičkom razdoblju zadržale su približno istu razinu zanimanja u pogledu broja posjeta, a potvrđuje se i trend da javnost u pravilu najviše zanima sastav članstvom najbrojnijih klubova zastupnika. Klubovi zastupnika s posjećenošću većom od tisuću otvaranja su: Klub zastupnika Socijaldemokrati (2079 posjeta), Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice (1755), Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske (1292), Klub zastupnika Domovinskog pokreta (1209), Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku (1049) te Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka (1032). 

U odnosu na pokazatelje za 2021. godinu, kada se javnost detaljno informirala o zastupnicima u tada još novoformiranom sazivu, interes javnosti za sadržaj osobnih zastupničkih stranica u ovoj godini je smanjen pa su tako stranice samo triju zastupnica postigle posjećenost veću od tisuću posjeta. To su: Ivana Kekin, Nova ljevica (1369 posjeta), Sandra Benčić, Možemo! (1250) i Mirela Ahmetović, SDP (1203).  

Trajno visoko zanimanje javnosti je za neformalne, zajedničke inicijative zastupnika nadstranačke naravi, usmjerene na doprinos javnom dobru, kao što je primjerice inicijativa "Zastupnici u borbi protiv raka" pokrenuta u Hrvatskome saboru u siječnju 2019. po uzoru na istoimenu skupinu zastupnika koja djeluje u Europskome parlamentu. Interes javnosti za informacije koje objave "Zastupnici u borbi protiv raka" trajno je visok. 

 

Sjednice Sabora

Među informacijama o saborskim sjednicama javnost najčešće posjećuje rubriku dnevnoga reda. Dnevni redovi u ovom analitičkog razdoblju pregledani su 145 tisuća puta. Više od 20 tisuća puta pogledane su informacije o novim aktima u zakonodavnoj proceduri te kronologija rasprava aktualne sjednice Sabora. Rubriku koja objedinjuje detaljne informacije vezane uz saborske sjednice posjetilo je gotovo 13 tisuća posjetitelja kako bi detaljnije istražilo objavljene informacije. 

Zapisnici plenarnih sjednica bilježe posjećenost od 4836 otvaranja. Slijedi rubrika aktualnih prijepodneva (3312 posjeta) koja posjetiteljima omogućuje kronološki pregled održanih aktualnih prijepodneva po sazivima s informacijama o zastupnicima koji su postavljali pitanja Vladi te s poveznicama na transkripte, videosnimke i mogućnost pretraživanja svih zastupničkih pitanja neovisno o načinu njihova postavljanja. Među aktualnim prijepodnevima najviše je pregledan pregled informacija o aktualnom prijepodnevu 10. sjednice (1283). 

Pregled akata tijela javne vlasti upućenih Saboru sa svrhom informiranja (akti koji nisu namijenjeni plenarnoj raspravi) pogledan je 1851 put, a popis akata povučenih iz procedure i prije uvrštavanja na dnevni red plenarne sjednice pogledan je 1636 puta. 

Najposjećeniji akti u zakonodavnoj proceduri bili su: Konačni prijedlog zakona o socijalnoj skrbi (1476 pregleda) i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (1441). Natprosječno visoku posjećenost zabilježio je i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (992), a na popisu najposjećenijih su još i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (754), Konačni prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH (650) te Konačni prijedlog zakona o zaštiti potrošača (613). Za sve navedene akte predlagateljica je Vlada RH. 

Među podnesenim amandmanima najviše pregleda (5708) zabilježio je amandman Odbora za ratne veterane na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (P.Z. br. 122). 

 

Radna tijela

Stranice poslovničkih radnih tijela posjećene su više od 46 tisuća puta. Stranice tijela koja djeluju sukladno posebnim zakonima: Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija i Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, posjećene su približno 3600 puta. Više od dvije tisuće puta posjećene su informacije o tijelima u koja su imenovani saborski zastupnici. 

Među poslovničkim radnim tijelima najveću posjećenost zabilježile su stranice: Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku (1379 posjeta), Odbora za financije i državni proračun (1113), Odbora za poljoprivredu (1109), a približno istu posjećenost nešto nižu od tisuću posjeta zabilježili su Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Odbor za zakonodavstvo. 

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku u ovom je razdoblju, uz Odbor za poljoprivredu, održao i najveći broj tematskih sjednica (10). Tako se i najčitanije saborsko priopćenje (841 pregled) odnosi na javnu politiku zdravstva. Riječ je o priopćenju sa sjednice o temi unaprjeđenja zdravstvene skrbi djece s posebnim zdravstvenim potrebama nakon osamnaeste godine, posebno o problemu njihove tranzicije iz pedijatrijske na zdravstvenu skrb za odrasle. 

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku u ovom je razdoblju privukao visoku pozornost javnosti i objavom ponovljenog javnog poziva za podnošenje prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva iz članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi. Informacije o ovom javnom pozivu pogledane su 577 puta dok je najveći broj preuzimanja obrasca za prijavu kandidatura zabilježen uz javni poziv Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost za podnošenje prijedloga za imenovanje predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija (198). 


Ostali pokazatelji

Rubrika javnih poziva i natječaja posjećena je 3064 puta. Među objavljenim kandidaturama u okviru javnih poziva u ovom sazivu Sabora trajno visoku posjećenost bilježi pregled kandidatura za imenovane članove radnih tijela. 

U rubrici pristupa informacijama najviše su se tražili uvidi u važnije propise, a najčitaniji je bio Kolektivni ugovor za državne službenike (5117 pregleda). 
U rubrici europskih poslova najviše posjeta zabilježio je pregled informacija o zastupnicima u Europskome parlamentu iz RH (4284), a zatim pregled sadržaja saborske baze podataka o postupanju s dokumentima Europske unije (2467). Više od tisuću posjetitelja zanimao je pregled važnijih datuma u procesu pristupanja RH Europskoj uniji, a neznatno manja posjećenost bila je za informacije o provedbi europskih poslova u Hrvatskome saboru, za postupak usklađivanja zakonodavstva te za politiku međuparlamentarne suradnje u EU-u. 

U rubrici međunarodne suradnje javnost su najviše zanimale međuparlamentarne skupine prijateljstva u Hrvatskome saboru (1653). Riječ je o kategoriji informacija koja tijekom niza godina zadržava podjednak interes saborske internetske javnosti. 

U prvoj polovini ove godine saborska Služba za građane provela je nekoliko opsežnih projekata čiji je sadržaj vezan uz razvijanje demokratske kulture mladih i poticanja na njihovo sudjelovanje u političkom odlučivanju. Edukativni sadržaji objavljeni na saborskim stranicama, vezani uz provedbu ovih projekata, te informacije o tijeku i rezultatima natjecanja, među najposjećenijim su sadržajima u ovom razdoblju. Stranica Službe za građane s više od četiri tisuće posjeta najposjećenija je stranica među objavljenim informacijama o Stručnoj službi Sabora. 

Sadržaji iz povijesti saborovanja zabilježili su desetke tisuća posjeta. Među njima posjetitelji su najviše čitali članke o 25. lipnju - Danu neovisnosti RH (16197 posjeta), 30. svibnju - Danu državnosti (15231) te 15. siječnju - Danu međunarodnog priznanja RH (10610). To su ujedno, uz još "Dan antifašističke borbe" i "Ustav RH", bili i najčešće traženi pojmovi na internetskim tražilicama koje su posjetitelji odlučili otvoriti na domeni sabor.hr. 

Na društvenim mrežama saborske internetske sadržaje korisnici najčešće dijele putem Facebooka, a u značajno manjoj mjeri putem Twittera i Reddita. Najčešće dijeljeni sadržaji putem Facebooka bila su priopćenja i to ona o aktivnostima Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku: priopćenje s tematske sjednice o unaprjeđenju zdravstvene skrbi djece s posebnim zdravstvenim potrebama nakon osamnaeste godine, zatim informacija o objavi javnog poziva za podnošenje kandidatura za članove Povjerenstva iz članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi te priopćenje s tematske sjednice održane u povodu obilježavanja Dana narcisa s temom "Rak nije samo zdravstveni već i društveni problem". 

Na Twitteru najčešće podijeljeno priopćenje bilo je ono o podršci klubova zastupnika pristupanju Finske i Švedske NATO savezu ("All but one parliamentary group back the admission of Finland and Sweden to NATO", Hina). 

U navedenom razdoblju korisnici su sa saborskih stranica preuzeli više od 70 tisuća različitih dokumenata. Među njima najveći je broj u PDF formatu, a zatim i u DOCX, JPG, PPTX te XLSX formatima. 

Sa saborskih stranica posjetitelji su najčešće otišli na Google Maps (kako doći do Sabora?), u bazu podataka o zakonodavnoj aktivnosti Sabora, http://edoc.sabor.hr te na stranice Narodnih novina.  

Većina posjeta dolazi iz Hrvatske, a zatim iz SAD-a, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Kine, Francuske, Srbije, Švedske, Austrije, Ujedinjenog Kraljevstva te Kanade. 

Trend povećanja posjeta s mobilnih uređaja nastavljen je i u ovom razdoblju pa je 60 posto posjeta saborskim stranicama učinjeno na taj način. Preostali udio pripada stolnim računalima (39) i tablet-uređajima (1).