Polugodišnje izvješće o radu Službe za građane za razdoblje od siječnja do lipnja 2021.

Posjeti Hrvatskome saboru

Nakon uvođenja epidemioloških mjera u Hrvatskome saboru uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom, zaključcima predsjedništva Hrvatskoga sabora 13. ožujka 2020. obustavljeni su svi posjeti organiziranih skupina Saboru, a od 17. ožujka 2020. i svi pojedinačni posjeti Saboru. Kako je navedena mjera još uvijek na snazi, u prvom polugodištu 2021. nije bilo posjeta građana, učenika i studenata u organizaciji Služba za građane.
 

Neposredna komunikacija s građanima

Služba za građane svakodnevno održava neposrednu komunikaciju s građanima. Najveći dio neposredne komunikacije odvija se putem telefona i elektroničke pošte. Ovisno o sadržaju pitanja, Služba samostalno odgovara na upite ili posreduje između građana i zastupnika ili radnog tijela Hrvatskog sabora.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2021. godine, Službi za građane, bilo putem web obrasca ili izravno putem e-pošte gradjani@sabor.hr, obratilo se ukupno 642 građana, čija obraćanja možemo razvrstati u dvije kategorije: upiti odnosno komentari, žalbe, prijedlozi i sugestije.

Iz prve kategorije upita, pristiglo je ukupno 206 pitanja. Dio tih obraćanja građana (115) odnosi se na upite zastupnicima koje Služba samo administrira odnosno prosljeđuje zastupnicima, bez povratne informacije je li građanima odgovoreno. Ostali upiti, njih 91, odnose se na pitanja građana Službi izravno putem e-pošte. U drugoj kategoriji, koja se odnosi na komentare, žalbe, prijedloge i sugestije, upućenih putem e-pošte, bilo je ukupno 436 podnesaka.
 

Edukativni programi

Služba za građane realizirala je tijekom izvještajnog razdoblja i pet edukativnih projekata o Saboru za učenike osnovnih i srednjih škola temeljem objavljenih poziva 16. studenog 2020. godine na mrežnim stranicama Sabora, a koji su se održali tijekom proljeća 2021. godine.

Edukativni programi za učenike osnovnih škola slijede ponajviše kurikulum nastavnog predmeta Povijesti za 6., 7. i 8. razred osnovne škole. Edukativni programi za učenike srednjih škola slijede kurikulum nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo u povezanosti s kurikulima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja. 

Služba za građane pripremila je i objavila na web stranicama Sabora edukativne materijale za učenike osnovnih i srednjih škola u cilju pripreme učenika za sudjelovanje u edukativnim programima Službe. 
 

Online kviz natjecanje za srednjoškolce

Prvo online kviz natjecanje o poznavanju Hrvatskog sabora "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" za učenike srednjih škola Služba za građane organizirala je 12. ožujka 2021. godine. Učenici srednjih škola su rješavali trideset pitanja kviza tijekom 30 minuta iz svojih informatičkih učionica u školama te su pokazali koliko poznaju Hrvatski sabor, njegovu ulogu i mjesto u suvremenoj hrvatskoj povijesti od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. do danas, što znaju o ustavnim ovlastima Sabora i njegovu odnosu kao nositelja zakonodavne vlasti s nositeljima drugih grana vlasti u Republici Hrvatskoj, njegovu ustroju, djelokrugu poslova i načinu rada, procedurama u donošenju zakona i drugih akata koje donosi Sabor, kao i o pravima i dužnostima saborskih zastupnika. Pitanja na kvizu "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" za učenike srednjih škola slijede očekivane odgojno-obrazovne ishode za polaganje državne mature iz izbornog predmeta Politika i gospodarstvo, ponajprije vezane uz tematska područja: politički sustav Republike Hrvatske i ustrojstvo državne vlasti te ulogu i mjesto Hrvatskog sabora kao zakonodavnog i predstavničkog tijela u ustroju državne vlasti. Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovali su srednjoškolci iz 41 škole diljem Hrvatske, ukupno njih 246 raspoređenih u tročlane natjecateljske školske timove, pri čemu je svaki učenik u timu imao svoju zamjenu.
 

Online kviz natjecanje za "osmaše"

Sedmo po redu online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskog sabora "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" za učenike osmih razreda osnovnih škola Služba za građane organizirala je 26. ožujka 2021. godine. U natjecanju je sudjelovalo 240 učenika iz 40 osnovnih škola diljem Hrvatske koji su iz svojih informatičkih učionica tijekom 30 minuta odgovarali na trideset pitanja o Hrvatskom saboru, njegovoj ulozi kroz povijest, znamenitim pojedincima iz povijesti saborovanja, o suvremenom Saboru od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. do danas, njegovim ustavnim ovlastima i nadležnostima, djelokrugu i načinu rada te o pravima i dužnostima saborskih zastupnika. Informatičku podršku za oba online kviz-natjecanja osigurao je CARNet.
 

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora

Služba za građane organizirala je 19. travnja 2021. godine i 8. simuliranu sjednicu Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola koja se zbog epidemioloških mjera održala videokonferencijskim putem (aplikacijom Zoom). Na sjednici, koju je svečano otvorio predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, sudjelovalo je 57 škola diljem Republike Hrvatske, ukupno 151 učenik – zastupnik, uključujući predsjednicu simuliranog parlamenta te 1 učenik – tajnik simulirane sjednice. Simuliranu sjednicu pratilo je i 13 učenika u svojstvu novinara – izvjestitelja škola. Dvočlani ili tročlani učenički timovi škola javljali su se putem računala iz informatičkih učionica u školama, osim dvoje učenika: predsjednice i tajnika simulirane sjednice, koji su sjednicu vodili iz saborske dvorane Stjepana Radića, također putem Zoom-a. Na dnevnom redu ovogodišnje simulirane sjednice bio je Zakon o zaštiti životinja kojeg su učenici – zastupnici razmatrali iznošenjem stajališta radnih tijela, raspravama u ime klubova zastupnika i pojedinačnim raspravama, iznošenjem, raspravom i glasovanjem o amandmanima, sve do odlučivanja o tekstu konačnog prijedloga zakona. Simulirajući zastupnički rad u Hrvatskom saboru, učenici su na neposredan način usvojili znanja o zakonodavnoj proceduri i tijeku donošenja zakona, što predstavlja dragocjeno iskustvo za svakog pojedinog učenika u podizanju razine znanja o najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske te razumijevanju njegove uloge u životu građana.

Osma simulirana sjednica dvogodišnji je projekt dviju generacija učenika i njihovih mentora iz 57 škola diljem Republike Hrvatske, u kojem je sudjelovalo ukupno 267 učenika i 69 mentora koji su pripremali sjednicu tijekom prošle i tekuće školske godine. 
 

Natjecanje u pisanju eseja i zastupničkog govora

U povodu obilježavanja 30. obljetnice proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske, Služba za građane raspisala je natječaj za učenike 8. razreda osnovnih škola kao i za učenike srednjih škola u pisanju eseja i zastupničkog govora na temu: "Trideset godina hrvatske neovisnosti" ili "Trideset godina od proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske".

Poziv učenicima 8. razreda osnovnih škola i srednjih škola za sudjelovanje na natječaju za najbolji esej/zastupnički govor za školsku godinu 2020./2021. Služba za građane objavila je 16. studenog 2020. godine na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora.

Oba natječaja za najbolji esej/zastupnički govor organizirani su s ciljem očuvanja sjećanja na 25. lipnja 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te Deklaraciju o proglašenju samostalne i suverene Republike Hrvatske. Natječaji su provedeni u znaku ovogodišnjeg obilježavanja Dana neovisnosti 25. lipnja i 30 godina od proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske kako bi se kroz afirmaciju pisane riječi potaknulo učenike na promišljanje o stvaranju hrvatske države.

Na natječaju, koji je bio otvoren od 11. siječnja do 22. veljače 2021. godine, zaprimljeno je 19 radova učenika osnovnih škola i 88 radova učenika srednjih škola.

Razmatrajući sve pristigle učeničke radove te uzimajući u obzir propisane kriterije, povjerenstva za vrednovanje učeničkih radova 5. svibnja ove godine donijela su odluke o najboljim radovima. Na natječaju za učenike 8. razreda osnovnih škola izabrana su tri najbolja rada u kategoriji eseja/raspravljačkog teksta i tri najbolja rada u kategoriji zastupničkog govora, a tri rada su pisano pohvaljena. Među prispjelim radovima učenika srednjih škola povjerenstvo je u kategoriji eseja, isto kao i u kategoriji zastupničkog govora, izabralo za prvo i drugo mjesto po jedan rad, a treće mjesto dijele tri rada. S obzirom na velik broj pristiglih radova koji su zadovoljili kriterije vrednovanja, dodatno je pisano pohvaljeno još 15 radova – 12 eseja i 3 zastupnička govora.

Svi nagrađeni i pohvaljeni radovi učenika sabrani su u dva zbornika najboljih radova učenika osnovnih i srednjih škola te objavljeni na saborskim mrežnim stranicama 8. lipnja 2021. godine u prigodi obilježavanja Dana neovisnosti.

Ukupno je u svih pet edukativnih projekata, koje je za učenike osnovnih i srednjih škola organizirala Služba za građane i koji su realizirani u razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2021. godine, sudjelovalo 259 učenika iz 54 osnovnih škola i 601 učenik iz 129 srednjih škola, ukupno 860 učenika iz 183 osnovnih i srednjih škola diljem Republike Hrvatske.