Polugodišnje izvješće o radu Službe za građane – od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.

Posjeti Hrvatskome saboru

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine posjete građana Saboru bilježimo u svibnju i lipnju tijekom kojih su Hrvatski sabor posjetile 874 osobe u 39 organiziranih skupina, a 533 osoba prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica Sabora s galerija u Sabornici.

Nakon uvođenja epidemioloških mjera u Saboru, uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom, u ožujku 2020. godine obustavljeni su svi posjeti građana, a ta mjera je bila na snazi sve do početka svibnja 2022. godine, kada je uslijed povoljne epidemiološke situacije, Hrvatski sabor ponovno otvorio svoja vrata za posjete građana, učenika i studenata u organizaciji Službe za građane.

Najveći broj posjetitelja čine učenici osnovnih škola (542) koji su posjetili Sabor u 17 organiziranih grupa iz 22 osnovne škole. Slijede učenici srednjih škola (160) koji su posjetili Sabor u 5 organiziranih grupa iz 12 srednjih škola te studenti hrvatskih i inozemnih sveučilišta i visokih škola (79) koji su posjetili Sabor u 5 organiziranih grupa. U istom razdoblju Hrvatski sabor posjetili su predstavnici različitih udruga građana i građani pojedinci kao gosti zastupnika, klubova zastupnika i saborskih radnih tijela., a takvih posjetitelja je bilo sveukupno 61  u 6 organiziranih skupina.

Posjeti službenih izaslanstava Saboru i njegovim radnim tijelima obuhvatili su 32 osobe u 6 organiziranih skupina. Stranih posjetitelja iz svih kategorija bilo je ukupno 43 u 7 organiziranih skupina i to strani studenti u cilju edukacije tijekom studijskog boravka u Hrvatskoj te druge kategorije stranih državljana u pojedinačnim ili grupnim posjetima. 


Neposredna komunikacija s građanima

Uz poslove organizacije posjeta Saboru, Služba svakodnevno održava neposrednu komunikaciju s građanima, a najveći dio se odvija putem telefona i elektroničke pošte. Ovisno o sadržaju pitanja, Služba ili samostalno odgovara na upit ili posreduje između građana i zastupnika ili radnog tijela Hrvatskog sabora.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine Službi se, bilo putem web obrasca ili izravno putem e-pošte gradjani@sabor.hr, obratilo ukupno 672 građana čija se obraćanja mogu razvrstati u dvije kategorije: upiti te komentari, žalbe, prijedlozi i sugestije.

Iz kategorije upiti, Služba za građane je zaprimila ukupno 173 pitanja. Dio tih obraćanja građana odnosi se na upite zastupnicima koje Služba samo administrira odnosno prosljeđuje zastupnicima, bez povratne informacije je li građanima odgovoreno, a takvih upita je bilo 77. Ostalih 96 upita odnose se na pitanja građana izravno Službi i oni su upućeni putem e-pošte. U kategoriji komentara, žalbi, prijedloga i sugestija, upućenih Službi putem e-pošte, bilo je ukupno 499 podnesaka. 


Edukativni programi

Služba za građane u sklopu koje djeluje Edukativni centar je tijekom izvještajnog razdoblja siječanj – lipanj 2022. godine realizirala tri edukativna projekta o Saboru za učenike osnovnih i srednjih škola temeljem objavljenih poziva 28. rujna 2021. godine na mrežnim stranicama Sabora, a koji su se održali tijekom proljeća 2022. godine.

Edukativni programi za učenike osnovnih škola slijede kurikulum nastavnog predmeta Povijesti za 6., 7. i 8. razred osnovne škole. Edukativni programi za učenike srednjih škola slijede kurikulum nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo u povezanosti s kurikulima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja.

Služba za građane pripremila je i objavila na web stranicama Sabora edukativne materijale za učenike osnovnih i srednjih škola u cilju pripreme učenika za sudjelovanje u edukativnim programima Službe.

Ciljevi saborskih edukativnih programa za učenike omogućavaju učenicima stjecanje praktičnog znanja o Hrvatskome saboru kao najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu u Republici Hrvatskoj te potiču učenike na kritičko promišljanje i aktivno sudjelovanje u političkim procesima i donošenju odluka, produbljivanje znanja o ustroju državne vlasti u Hrvatskoj te o ulozi i mjestu Hrvatskog sabora. 


Simulirana sjednica Hrvatskog sabora za srednjoškolce

Služba za građane organizirala je 28. ožujka 2022. godine 9. simuliranu sjednicu Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola koja se zbog epidemioloških mjera održala videokonferencijskim putem (aplikacijom Zoom). Na sjednici, koju je svečano otvorio predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, sudjelovalo je 49 škola iz svih krajeva Hrvatske i to ukupno 151 učenik – zastupnik, uključujući predsjednika i potpredsjednicu simuliranog parlamenta te 2 učenika – tajnika i zamjenicu tajnika simulirane sjednice.

Simuliranu sjednicu pratilo je i 44 učenika u svojstvu novinara – izvjestitelja škola. Tročlani učenički timovi škola javljali su se putem računala iz informatičkih učionica u školama, osim četvero učenika: predsjednika, potpredsjednice, tajnika i zamjenice tajnika simulirane sjednice, koji su sjednicu vodili iz saborske dvorane Stjepana Radića, također putem Zoom-a.

Na dnevnome redu ovogodišnje simulirane sjednice bio je Zakon o suzbijanju diskriminacije kojeg su učenici – zastupnici razmatrali iznošenjem stajališta radnih tijela, raspravama u ime klubova zastupnika i pojedinačnim raspravama, iznošenjem, raspravom i glasovanjem o amandmanima, sve do odlučivanja o tekstu konačnog prijedloga zakona.

Simulirajući zastupnički rad u Hrvatskome saboru učenici su na neposredan način usvojili znanja o zakonodavnoj proceduri i tijeku donošenja zakona, što predstavlja dragocjeno iskustvo za svakog pojedinog učenika u podizanju razine znanja o najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske te razumijevanju njegove uloge u životu građana. 


Online kviz natjecanje za srednjoškolce

Drugo po redu online kviz natjecanje o poznavanju Hrvatskog sabora „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike srednjih škola Služba za građane organizirala je 29. travnja 2022. godine. Učenici su rješavali trideset pitanja kviza tijekom 30 minuta iz informatičkih učionica u školama te su pokazali koliko poznaju Hrvatski sabor, njegovu ulogu i mjesto u suvremenoj hrvatskoj povijesti od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. do danas, što znaju o ustavnim ovlastima Sabora i njegovu odnosu kao nositelja zakonodavne vlasti s nositeljima drugih grana vlasti u Republici Hrvatskoj, njegovu ustroju, djelokrugu poslova i načinu rada, procedurama u donošenju zakona i drugih akata koje donosi Sabor, kao i o pravima i o dužnostima saborskih zastupnika.

Pitanja na kvizu „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike srednjih škola slijede očekivane odgojno-obrazovne ishode za polaganje državne mature iz izbornog predmeta Politika i gospodarstvo, ponajprije vezane uz tematska područja: politički sustav Republike Hrvatske i ustrojstvo državne vlasti te uloga i mjesto Hrvatskog sabora kao zakonodavnog i predstavničkog tijela u ustroju državne vlasti. Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovali su srednjoškolci iz 50 škola diljem Hrvatske, ukupno njih 150, raspoređenih u tročlane natjecateljske timove škola, pri čemu je svaki učenik u timu imao svoju zamjenu. 


Online kviz natjecanje za učenike osmih razreda osnovne škole

Osmo po redu online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskog sabora „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike osmih razreda osnovnih škola Služba za građane organizirala je 13. svibnja 2022. godine. U natjecanju je sudjelovao 171 učenik raspoređen u tročlane natjecateljske timove iz 57 osnovnih škola diljem Hrvatske, pri čemu je svaki učenik u timu imao svoju zamjenu.

Učenici su iz informatičkih učionica u svojim školama tijekom 30 minuta odgovarali na trideset pitanja o Hrvatskome saboru, njegovoj ulozi kroz povijest, znamenitim pojedincima iz povijesti saborovanja, o suvremenom Saboru od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. do danas, njegovim ustavnim ovlastima i nadležnostima, djelokrugu i načinu rada te o pravima i dužnostima saborskih zastupnika. Informatičku podršku za oba online kviz-natjecanja osigurala je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet.

Ukupno je u sva tri edukativna projekta, koje je za učenike osnovnih i srednjih škola organizirala Službe za građane i koji su realizirani u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine, sudjelovao 171 učenik iz 57 osnovnih škola i 347 učenika iz 99 srednjih škola, ukupno 518 učenika iz 156 osnovnih i srednjih škola iz svih dijelova Hrvatske.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković je 26. svibnja 2022. godine primio učenike osnovnih i srednjih škola s ostvarenim najboljim rezultatima na ovogodišnjim kviz natjecanjima „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ i njihove mentore te učenike srednjih škola koji su vodili 9. simuliranu sjednicu Hrvatskog sabora. Tom prigodom, predsjednik Sabora uručio je učenicima i njihovim mentorima prigodne nagrade i priznanja.

U svom obraćanju predsjednik Jandroković izrazio je zadovoljstvo mogućnošću da nakon više od dvije pandemijske godine, tijekom kojih se većina komunikacije odvijala virtualno, primi nagrađene učenike i njihove mentore u Hrvatskome saboru. Čestitao je svim učenicima sudionicima kvizova i simulirane sjednice Hrvatskoga sabora, a posebno nagrađenima koji su pokazali iznimno znanje o radu Hrvatskoga sabora.
 

Statistički pregled posjeta Hrvatskome saboru od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine