Izaslanstvo Odbora za vanjske poslove, suradnju i iseljeništvo Nacionalne narodne skupštine Alžira boravi u službenom posjetu Hrvatskome saboru

dvorana Ante Starčevića / dvorana Ivana Mažuranića

Predsjednik Odbora za vanjske poslove, suradnju i iseljeništvo Nacionalne narodne skupštine Alžira Salim Merah i članovi Izaslanstva održavaju sastanke prema sljedećem rasporedu:

9.00 - 9.30 (dvorana Ante Starčevića) - sastanak s potpredsjednikom Hrvatskoga sabora Davorkom Vidovićem

12.15 - 13.00 (dvorana Ivana Mažuranića) - zajednički sastanak s Odborom za vanjsku politiku i Odborom za europske poslove Hrvatskoga sabora