Bilateralni sastanci predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića na Prvom parlamentarnom summitu Međunarodne krimske platforme, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica i hotel Westin, 25. listopada 2022.