45. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 44. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA;
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA;
8. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA O:
a) priznavanju prava na plaću;
9. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU;
10.RAZNO.