15. sjednica Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

Hrvatski sabor, Demetrova ulica 15, dvorana 16/I. kat

Predloženi dnevni red je:

1. USVAJANJE PRIJEDLOGA SKRAĆENOG ZAPISNIKA 14. SJEDNICE VIJEĆA;
2. PREDSTAVKE / ZAHTJEVI GRAĐANA;
3. IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023.; 
4. RAZNO.