Planovi nabave Hrvatskoga sabora

2023. godina

Plan nabave 2023.: pdf, xlsx

2. izmjene i dopune plana: pdfxlsx

2022. godina

Plan nabave 2022.: pdf, xlsx

Izmjene i dopune plana: pdf, xlsx

2. izmjene i dopune plana: pdf, xlsx

3. izmjene i dopune plana: pdf, xlsx

4. izmjene i dopune plana: pdfxlsx 

2021. godina

Plan: pdf, xls

Izmjene i dopune plana: pdfxls

2. izmjene i dopune plana: pdf, xls

2020. godina

Plan: pdf, xls

2019. godina

Plan: pdf, xls

2018. godina

2017. godina

2015. godina