Planovi nabave Hrvatskoga sabora

2024. godina

Plan nabave za 2024.: PDF, XLSX

1. izmjene i dopune plana nabave za 2024.: PDF, XLSX

2. izmjene i dopune plana nabave za 2024.: PDF, XLSX

3. izmjene i dopune plana nabave za 2024.: PDF, XLSX

4. izmjene i dopune plana nabave za 2024.: PDF, XLSX

5. izmjene i dopune plana nabave za 2024.: PDF, XLSX

 

2023. godina

4. izmjene i dopune plana: PDF, XLSX 

3. izmjene i dopune plana: PDF, XLSX 

2. izmjene i dopune plana: PDFXLSX

Plan nabave 2023.: PDF, XLSX

2022. godina

Plan nabave 2022.: pdf, xlsx

Izmjene i dopune plana: pdf, xlsx

2. izmjene i dopune plana: pdf, xlsx

3. izmjene i dopune plana: pdf, xlsx

4. izmjene i dopune plana: pdfxlsx 

2021. godina

Plan: pdf, xls

Izmjene i dopune plana: pdfxls

2. izmjene i dopune plana: pdf, xls

2020. godina

Plan: pdf, xls

2019. godina

Plan: pdf, xls

2018. godina

2017. godina

2015. godina