Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s tematske sjednice «Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć », 20. rujna. 2007.

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora organizirali su tematsku sjednicu 20.rujna 2007.godine, a povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 22. rujna.

Uvodno izlaganje na tematskoj sjednici u ime Koalicije udruga podnijela je Arijana Vela.

U sveobuhvatnoj raspravi otvorilo se pitanje može li predloženi Konačni prijedlog zakona o ostvarivanju pravne pomoći na cjelovit način urediti ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim građanima. Naime, potreba za donošenjem ovoga Zakona proizlazi kako iz Ustava RH tako i iz preuzetih obveza usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske Unije.

Unatoč činjenici da je i do sada kroz cijeli niz propisa bilo omogućeno ostvarivanje besplatne pravne pomoći građanima čiji prihodi nisu bili dostatni ni za podmirivanje osnovnih životnih potreba, od Konačnog prijedloga zakona o pružanju pravne pomoći očekivalo se da će na cjelovit način riješiti pružanje besplatne pravne pomoći.

U raspravi su predstavnici Koalicije udruga i predstavnici sindikata ukazali da u Radnoj skupini Ministarstva pravosuđa u izradi zakona nisu njihove primjedbe u dovoljnoj mjeri akceptirane, odnosno da nije bilo partnerskog odnosa u radu. Neprijeporno je da su nevladine udruge tijekom proteklih godina pružale besplatnu pravnu pomoć građanima, napose žrtvama nasilja u obitelji, kao i da su svojim djelovanjem odigrale iznimnu ulogu u zaštiti i promicanju ljudskih prava i demokratizaciji društva. Ne osporavajući potrebu za donošenjem ovoga Zakona u raspravi je preporučeno predlagatelju da razmotri primjedbe koje Koalicija udruga iznosi, a odnose se na cijeli niz po njihovu mišljenju nedorečenosti, nerazumljivosti i kontradiktornosti pojedinih zakonskih odredbi. Unatoč naporu predlagatelja Zakona da svi građani zaslužuju kvalitetnu i stručnu pravnu pomoć, predloženi Zakon ograničava i onemogućava udruge u pružanju nekih oblika pravne pomoći, koje su udruge do sada pružale građanima.

Ukazano je da će već u 2008. godini za provedbu ovoga Zakona biti izdvojena značajna financijska sredstva na uspostavu institucionalnog okvira, a da će korisnici besplatne pravne pomoći istu ostvarivati tek od 1. siječnja 2009. godine.

Predsjednica Odbora
Gordana Sobol