6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Skupštini Zapadnoeuropske unije

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 3. sjednici 28. ožujka 2008. donio Odluku o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Skupštini Zapadnoeuropske unije. 

Parlamentarna skupština Zapadnoeuropske unije je interparlamentarni forum Zapadnoeuropske unije. Skupština okuplja parlamentarce iz 28 zapadnoeuropskih zemalja, od kojih je deset punopravnih članica, šest pridruženih članica, 5 zemalja u statusu promatrača i sedam zemalja partnera. 

Parlamentarce u Skupštinu biraju njihovi nacionalni parlamenti. U ovom tijelu zakonodavci iz Srednje i Istočne Europe raspravljaju pitanja od zajedničkog interesa i važnosti.