Odbor za ravnopravnost spolova

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu odluke o imenovanju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 36. sjednici održanoj 26. veljače 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu odluke o imenovanju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koji je predsjedniku Hrvatskog sabora, sukladno odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, dostavila Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, aktom od 30. siječnja 2020. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio, sukladno članku 112. Poslovnika Hrvatskog sabora, kao matično radno tijelo.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uvodno je navela kako je nakon imenovanja krajem 2019. godine, provela konsultacije i razgovore s potencijalnim kandidatima radi donošenja Prijedloga odluke o imenovanju zamjenika za ravnopravnost spolova. Predloženi kandidat Kristijan Kevešević ispunjava sve zakonom utvrđene uvjete za obavljanje dužnosti zamjenika pravobraniteljice. Pored formalnih uvjeta imenovani kandidat je svojim angažmanom poznat javnosti u području ljudskih prava. Obavlja poslove savjetnika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za pravna pitanja te je sudjelovao u nizu javnih aktivnosti u organizaciji pravobraniteljice. U razdoblju od 2015. do 2019. godine bio je savjetnik te kasnije pomoćnik ravnatelja u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. 

U raspravi koja je uslijedila, na poziv članice Odbora, predloženi kandidat ukratko je predstavio svoj rad te istaknuo da je posebno posvećen zaštiti ljudskih prava, suzbijanju diskriminacije, zločina iz mržnje, govora mržnje i trgovanja ljudima, promicanju ravnopravnosti spolova, podršci žrtava kaznenih djela te suradnji s organizacijama civilnog društva. 

Članice Odbora ocijenile su da predloženi kandidat pokazuje važne profesionalne kompetencije te su jednoglasno (7 glasova ZA) odlučile predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke:

Imenuje se Kristijan Kevešević zamjenikom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio Sabinu Glasovac, predsjednicu Odbora.


Predsjednica Odbora
    
Sabina Glasovac