6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Boris Miletić (IDS)

Miletić, Boris

Rođen je 2. rujna 1975. u Puli. Završio Fakultet ekonomije i turizma u Puli Sveučilišta u Rijeci (VSS – diplomirani ekonomist). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Istarskog demokratskog sabora

Izborna jedinica: