6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 3. sjednici 14. ožujka 2008. donio Odluku o izboru Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji.

Nacionalna grupa Hrvatskoga sabora, prema Odluci o osnivanju, uspostavlja kontakte i razmjenjuje iskustva s parlamentima i zastupnicima drugih zemalja, te sudjeluje u međunarodnoj suradnji na razini parlamenata. Tajnik Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji tajnik je Hrvatskoga sabora po svom položaju.

U Interparlamentarnoj uniji Hrvatski sabor ima stalno izaslanstvo od 7. rujna 1992. godine.

Interparlamentarna unija (IPU) osnovana je 1889. godine kao međunarodna organizacija parlamenata suverenih država sa sjedištem u Ženevi. Danas ona okuplja zastupnike nacionalnih parlamenata, koji u svom radu razmatraju pitanja od međunarodnog značaja, doprinose promicanju zaštite ljudskih prava i pomažu u konsolidaciji predstavničkih institucija širom svijeta. Organizacija djeluje u skladu s idejama vodiljama: sloboda, mir u svijetu, jednakost i poštivanje demokratskih načela. Trenutačno IPU okuplja 157 parlamenata i devet pridruženih članova.