9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Franjo Lucić (HDZ)

Lucić, Franjo

Rođen je 9. rujna 1958. u Zagrađu (Pleternica). Završio Ekonomsku školu (SSS – prodavač). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: