9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Krešo Beljak (HSS)

Beljak, Krešo

Rođen je 22. kolovoza 1971. u Brežicama. Završio Prirodoslovno-matematički fakultet i Fakultet političkih znanosti sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistar edukacije geografije, sveučilišni specijalist vanjske politike i diplomacije).

Kontakt: 
 Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke 
 Telefon: 01 6303 722 
 Faks: 01 6303 901 
 e-mail: klubhss@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: