Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 700

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 70. sjednici održanoj 15. rujna 2014. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. rujna 2014. godine.

Odbor je Prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo kako se ovim Prijedlogom zakona predlaže izmijeniti odredbu članka 25. važećeg Zakona, kojom se utvrđuju osnivanje i poslovi Odbora za Europske poslove, budući da pitanja koja se odnose na europske poslove obavlja Koordinacija za vanjsku i europsku politiku i Međuresorna radna skupina za europske poslove te se izmijenjenom odredbom predlaže utvrditi poslove koje Vlada obavlja u okviru europskih poslova. Nadalje, radi operativnosti u provedbi propisa Europske unije, Prijedlogom zakona predlaže se utvrditi da Vlada donosi uredbe za provedbu i preuzimanje pravno obvezujućih akata Europske unije (uredbi, direktiva i odluka), ako za provedbu tih akata nije potrebno donijeti zakon. Navedeno pitanje do sada nije bilo uređeno, te je od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i početkom primjene propisa Europske unije, isto bilo potrebno urediti.

Odbor većinom glasova (8 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“), podupire donošenje ovoga Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Peđu Grbina, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Peđa Grbin