Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 133

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 11. sjednici održanoj 17. lipnja 2021. godine, raspravljao je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z .br.133, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru, aktom od 22. travnja 2021. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se predloženim Zakonom predlaže da se korisnicima prijevremene starosne mirovine najniža mirovina određuje uz primjenu polaznog faktora 1,0 odnosno bez umanjenja/penalizacije. Nadalje, predlaže se i da se korisnicima prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu prema općim propisima koji su važili do 31.12.2013. godine a koji su na dan priznanja prava imali 60 godina života i 41 godinu mirovinskoga staža, to pravo prevede na starosnu mirovnu za dugogodišnjeg osiguranika, uz primjenu polaznog faktora 1,0, odnosno bez umanjenja. 
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt, kojim se predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju.

Predstavnica Vlade RH dodatno je obrazložila mišljenje, te pritom istaknula kako i ovaj Prijedlog zakona zahtjeva retroaktivno djelovanje. Nadalje, penalizacija odnosno smanjivanje visine polaznog faktora za određivanje prijevremene mirovine je uvedeno kao destimuliranje ranijeg odlaska u mirovinu prije ispunjavanja uvjeta za starosnu mirovinu.
Nužno je poticati na dulji ostanak u svijetu rada, imajući u vidu nepovoljnu demografsku i gospodarsku situaciju u državi.
U raspravi je dio članova Odbora podržao donošenje ovoga Zakona.
Većina članova Odbora ne podržava donošenje ovoga Zakona. Ideje kroz sva četiri predložena zakona su pohvalne i pozitivne budući da se odnose na smanjene siromaštva naših umirovljenika, međutim Vlada RH treba napraviti sveobuhvatnu analizu i ponuditi cjelovita rješenja sukladno ekonomskim mogućnostima.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 za, 2 protiv i 3 suzdržana) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak 

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 133

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Davorka Vidovića.

Predsjednik Odbora

Davorko Vidović