Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Prijedlogu zakona o građanskoj energiji iz sunčanih energana, P. Z br. 818 - davanje mišljenja

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 54. sjednici održanoj  15. svibnja 2015.  razmotrio je Prijedlog  zakona o građanskoj energiji iz sunčanih energana koji su predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavili Klub zastupnika DC-a, Novog vala i Narodne stranke-Reformisti, Klub zastupnika Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, Klub zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada, Klub zastupnika nezavisnih ljevičara i nezavisna zastupnica Jadranka Kosor, aktom od 20. ožujka  2015. godine.

Odbor je na temelju svoje nadležnosti iz članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom  Prijedlogu raspravljao u svojstvu matičnoga radnog tijela.

Odbor je raspolagao s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske Klasa:022-03/15-12/17, Urbroj: 50303-05/18-15-9, od 30. travnja 2015. godine.

Predstavnici predlagatelja nisu bili nazočni na sjednici Odbora.
 
U uvodnom obrazloženju, predstavnik Vlade Republike Hrvatske je obrazložio mišljenje Vlade kojim se ne podržava  prijedlog ovoga Zakona i to zbog ustavno-pravnih razloga kao i direktiva Europske unije o obnovljivim izvorima energije.

Svi sudionici u raspravi naglasili su važnost dugoročnog iskorištavanja sunčeve energije u Republici Hrvatskoj kao i potrebu zakonskog reguliranja ove problematike. Naglašeno je da će Vlada Republike Hrvatske u kratkom razdoblju a u okviru paketa energetskih zakona, uputiti u saborsku proceduru Prijedlog zakona vezan za iskorištavanje sunčeve energije koji će na sustavan način urediti korištenje sunčeve energije i drugih obnovljivih izvora.

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 6 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ odlučio Hrvatskom saboru predložiti davanje slijedećeg


    Z A K LJ U Č K A

Ne podržava se Prijedlog zakona o građanskoj energiji iz sunčanih energana

 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Ivu Jelušića, predsjednika Odbora.

 

 


PREDSJEDNIK ODBORA

                      Ivo Jelušić