Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o igrama na sreću, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P. Z. br. 729

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 78. sjednici održanoj 11. studenoga 2014. godine, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o igrama na sreću, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 30. listopada 2014. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Zakonu kao matično radno tijelo. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspolagao je i sa pisanim mišljenjem Udruge sportskih kladionica i BOLUS d.o.o. za sportsko klađenje u kojem se, osim ostalog, poziva da se još jednom razmotri uvođenje poreza na sve dobitke odnosno izostavljanja neoporezivog iznosa od 750,00 kuna, jer će se na taj način još više smanjiti uplata a time i ukupni iznos od ostvarene naknade u državnom proračunu.       
               
Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo je da su predmetne izmjene  Zakona inicirane kao jedna od mjera za smanjenje deficita državnog proračuna Republike Hrvatske u cilju osiguranja održivosti javnih financija. S osnova oporezivanja dosada neoporezivih dobitaka od igara klađenja u iznosu od 750,00 kuna poreznom stopom od 10%, odnosno oporezivanja tom stopom svih dobitaka od igara klađenja u iznosu do 10.000,00 kuna planiraju se dodatni fiskalni prihodi u državnom proračunu Republike Hrvatske u 2015. godini u iznosu od 165.000.000,00 kuna. Naime, ovim Prijedlogom zakona predlaže se da se porez na dobitke plaća na sve dobitke od igara klađenja i to na način da se na ostvarene dobitke u iznosu do 10.000,00 kuna plaća po stopi od 10%, na dobitke iznad 10.000,00 kuna do 30.000,00 kuna po stopi od 15%, na dobitke iznad 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna po stopi od 20%, te na dobitke iznad 500.000,00 kuna po stopi od 30%. Predmetnim izmjenama Zakona nisu obuhvaćene zakonske odredbe koje reguliraju oporezivanje dobitaka od lutrijskih igara (instant i ekspres lutrija, srećke) stoga, od plaćanja poreza na dobitke od lutrijskih igara i dalje će ostati izuzeti dobici ostvareni u iznosu do 750,00 kuna.
   
U raspravi na Odboru iznijeta su sljedeća stajališta:
- Upozoreno je na činjenicu da se ništa ne poduzima u vezi zabrane rada inozemnim Internet kladionicama na kojima se igrači mogu nesmetano kladiti, niti se vodi računa o njihovom nesmetanom reklamiranju u svim medijima u Republici Hrvatskoj što je također zabranjeno, dok ujedno takvi priređivači ne plaćaju nikakve poreze. Na takav način se stvara nelojalna konkurencija od koje država ne štiti domaće licencirane priređivače klađenja.
- Izraženo je nepovjerenje u vezi podataka koje su dani na primjeru Rumunjske gdje su zbog  ukidanja neoporezivog iznosa dobitaka od klađenja koji je iznosio 170 eura, pale uplate tj. prihodi od klađenja od 47,3% na godišnjoj razini, a to je prema iznijetom mišljenju gotovo nemoguće da će iz navedenih razloga pola ljudi prestati se kladiti.
- Prijedlog ovoga zakona treba podržati jer je to jedna od mjera za smanjenje deficita državnog proračuna Republike Hrvatske u cilju održivosti javnih financija. Oporezivanje dobitaka od igara klađenja ostvarenih u iznosu od 750,00 kuna planiraju se dodatni fiskalni prihodi u državnom proračunu Republike Hrvatske u 2015. godini u iznosu od 165.000.000,00 kuna.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske istaknula je da Zakon o igrama na sreću je zakon u koji se ne ugrađuje Direktiva EU, ali on podliježe prethodnoj notifikaciji u EU. U ovom trenutku cjeloviti Zakon o igrama na sreću u kojem su predviđene aktivnosti glede blokiranja Internet stranica onih koji neovlašteno priređuju igre na sreću i drugih prijedloga je u postupku notifikacije u EU. Taj Zakon se ne može donijeti bez odobrenja Europske komisije. Jedino što možemo uređivati u tom Zakonu to su fiskalna pravila jer to je uvijek u domeni svake države članice.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru  donošenje 

ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik mr.Srđan Gjurković dipl.oec., predsjednik Odbora.

 

PREDSJEDNIK  ODBORA
mr.Srđan Gjurković,dipl.oec.