7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– predškolski odgoj, osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje
– znanost, kulturu i tehničku kulturu
– međunarodnu znanstvenu i tehničku suradnju
– zaštitu i korištenje kulturnih dobara, povijesne građe i naslijeđa, arhiva i arhivske građe, spomen-obilježavanja povijesnih događaja i osoba
– suradnju s vjerskim zajednicama
– informatiku te druga pitanja obrazovanja, znanosti i kulture.

Članstvo

Imenovani članovi

dr.sc. Boris Labar, iz reda predstavnika znanosti
dr.sc. Goran Sučić, iz reda predstavnika znanosti
mr.sc. Edita Stilin, iz područja obrazovanja
dr.sc. Damir Boras, iz područja obrazovanja
dr.sc. Krešimir Rotim, iz područja kulture
dr.sc. Željko Turkalj, iz područja kulture

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.