Sastanak skupine "Zastupnici u borbi protiv raka"

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Tema sastanka je: „Pregled trendova i stanja zdravstvene zaštite u području raka u Republici Hrvatskoj“

U Europskom tjednu borbe protiv raka „Zastupnici u borbi protiv raka“ Hrvatskoga sabora razmatraju izazove zdravstvene zaštite u području raka u Republici Hrvatskoj u kontekstu podataka Europskog registra nejednakosti u području raka te ciljeva Europskog plana za borbu protiv raka i Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. 

Sastankom predsjeda predsjednica skupine Zastupnici u borbi protiv raka, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Renata Sabljar-Dračevac. 

Prijenos omogućen putem YouTube kanala Hrvatskoga sabora: https://www.youtube.com/watch?v=E2MwL70XbZ8