Predsjednik Sabora Luka Bebić razgovarao s Rajendrom Kumarom Pachaurijem o smanjenju štetnih emisija plinova

Zagreb – Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić sastao se danas s predsjednikom Međuvladinog panela o klimatskim promjenama Rajendrom Kumarom Pachaurijem koji je pohvalio nastojanja Republike Hrvatske da pridonese ublažavanju emisije štetnih plinova i ugljičnog dioksida. 

Predsjednik Sabora izvijestio je Pachaurija da je Hrvatska 1996. ratificirala Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime te da je 2007. ratificirala i provedbeni dokument Konvencije - Kyotski protokol. Uz to se Hrvatska, svjesna problema negativnog utjecaja klimatskih promjena, pridružila Kopenhaškom sporazumu početkom 2010. godine te će nastaviti sudjelovati u pregovorima za iznalaženje rješenja pitanja klimatskih promjena u tzv. postkjotskom razdoblju, rekao je Bebić te dodao kako je RH izradila Strategiju i Akcijski plan za ublažavanje klimatskih promjena s naglaskom na povećanju udjela obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i korištenju biogoriva. "U planu je Hrvatske da postupno smanji izvore energije koji zagađuju atmosferu na račun obnovljivih izvora", rekao je predsjednik Sabora.

Izaslanstvo RH je na stručnoj razini aktivno sudjelovalo na UN-ovoj Konferenciji o klimatskim promjenama u Cancunu u Meksiku potkraj 2010. godine, a kao članica UN-ove Komisije za održivi razvoj i članica Biroa Komisije, Hrvatska će nastaviti aktivno sudjelovati u pripremama za UN-ovu Konferenciju o održivom razvoju Rio +20 u Brazilu 2012. godine.

Autor: Ured predsjednika Sabora