Potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac primila predstavnike Samostalnog sindikata zaposlenika studentskih centara

Zagreb - Potpredsjednica Hrvatskoga sabora Sabina Glasovac primila je u četvrtak predsjednika štrajkaškog odbora Tomislava Kiša te povjerenice Samostalnog sindikata zaposlenika studentskih centara Validu Matijević i Beti Lovrinov.

Središnja tema sastanka bila je situacija izazvana zastojem u pregovorima sindikata s Upravom Agencije za studentski standard u Zadru o novom kolektivnom ugovoru. Ni nakon dvotjednog štrajka radnika studentske menze dvije strane nisu mogle naći obostrano prihvatljivo rješenje, tj. Uprava nije prihvatila da se plaća radnika dogovara u kolektivnom ugovoru, nego o tome želi samostalno odlučivati. Kako su istaknuli predstavnici sindikata, iako su sami spremni odustati od brojnih drugih prava, najveće prijepore izaziva odbijanje poslodavca da se u novi kolektivni ugovor unese odredba o sistematizaciji i broju bodova koja je postojala u starom kolektivnom ugovoru. Također su pojasnili kako je u tijeku proces mirenja te se uskoro očekuje donošenje konačne odluke arbitra koji je imenovan u ovom slučaju.

Među još jednim od problema spomenuto je i to kako studentski centri u Hrvatskoj nemaju svoj krovni kolektivni ugovor, već svaki studentski centar pregovara individualno sa svojim poslodavcem. Bilo je riječi i o važnosti davanja podrške Štrajkaškom fondu čijim se sredstvima osigurava jednokratna solidarna pomoć članovima Sindikata za vrijeme štrajka.

Potpredsjednica Sabora Glasovac, zahvalivši predstavnicima sindikata na informacijama, istaknula je da je pravo svakoga zaposlenika na sindikalno organiziranje, socijalni dijalog te kolektivno pregovaranje. - Ukoliko toga nema, kazala je Glasovac, narušeni su ključni postulati Zakona o radu. – Nikome u državi nije u interesu da se u ovoj teškoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa guše norme kolektivnog pregovaranja koje su bitne za socijalnu sigurnost radnika i očuvanje radnih mjesta. Samo zadovoljan radnik je produktivan radnik, naglasila je Glasovac.