Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
 

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za Hrvatski sabor dostupan je u izborniku Registri ugovora Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. 

 

Registar ugovora 2018. - 2022.