Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/2017., 144/2020.), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma za Hrvatski sabor dostupan je u izborniku Registri ugovora Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. 

 

Registar ugovora 2018. - 2022.