Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 542

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 64. sjednici održanoj 26. rujna 2023. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. rujna 2023. godine.    

Odbor je Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. Provedena je objedinjena rasprava Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 542 i Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 543. 
Predstavnik predlagatelja uvodno je naglasio da se Kazneni zakon ovom novelom  usklađuje sa zahtjevima Konvencije o suzbijanju podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama, usvojenom od strane Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) od 21. studenog 1997., a radi pristupanja  Republike Hrvatske Radnoj skupini za suzbijanje korupcije OECD-a.  

Slijedom navedenog, precizira se izraz službene osobe u kaznenim djelima primanja mita (članak 293.) i davanja mita (članak 294.) na način da obuhvaća i stranog javnog službenika u smislu članka 1. stavka 4. Konvencije. Definicija stranog javnog službenika obuhvaća tzv. institucionalnu i funkcionalnu klasifikaciju te kriterij koji se odnosi na međunarodne javne organizacije. Za potrebe definicije stranog javnog službenika značenje izraza strane države definira se na način da obuhvaća sve razine vlasti te države ili organiziranog stranog područja. 

Nadalje, predlaže se proširiti krug počinitelja kaznenog djela podmićivanja zastupnika iz članka 339. stavka 1. KZ/11, na način da su kao počinitelji navedeni i zastupnici u zakonodavnom ili predstavničkom tijelu strane države ili međunarodne javne organizacije. Proširen je i krug zastupnika kojima se mito nudi, daje ili obećava u članku 339. stavku 2. KZ/11, na način da isti također obuhvaća zastupnike u zakonodavnom ili predstavničkom tijelu strane države ili međunarodne javne organizacije. Nastavno, djelo posredovanja u davanju mita propisano je kao samostalno kazneno djelo te će posrednik u podmićivanju zastupnika imati svojstvo počinitelja. 
Također, izmjenama odredbi o broju i visini dnevnih iznosa iz članka 42. stavaka 1. i 4. KZ/11 pooštrit će se novčana kaznenopravna politika kažnjavanja za sva kaznena djela iz Kaznenog zakona ili drugih propisa. Slijedom navedenoga, predloženo je povećanje broja dnevnih iznosa za kaznena djela počinjena iz koristoljublja s pet stotina na tisuću, kao i povećanje visine najmanjeg i najvećeg dnevnog iznosa, na način da se najmanji iznos u visini od 2,65 eura povisi na pet eura, a da se najviši dnevni iznos povisi sa 1327,23 eura na 2500 eura.

U raspravi je istaknuto da Kazneni zakon u članku 87.stavku 3. već sadrži definiciju službene osobe, slijedom čega je ukazano da bi trebalo uskladiti pojam službene osobe, sukladno Konvenciji, kako bi isti bio primjenjiv i na ostala kaznena djela, a ne na kaznena djela primanja i davanja mita. 

Nakon provedene rasprave, Odbor za pravosuđe je sa osam (8) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.


                                                                                              
PREDSJEDNIK ODBORA

Mišel Jakšić